Gratis parkeringen för MC och moped förlängs

2021-03-12

Det är exakt ett år sedan covid-19 pandemin slog till även i Sverige och att det har blivit en vardag för oss alla. Motorcyklisterna var snabba med att byta från kollektivtrafiken till sina hojar för att pendla till och från jobbet, men även när det gällde att hjälpa andra människor med deras vardagssysslor. Skäl nog för SMC att ta initiativet för att förenkla användningen av MC och moped i våra storstäder.

Tillsammans med SMC Stockholm har detta lett till succé. Trafiknämnden i Stockholms stad beslutade, i samband med andra beslut kring covid-19, att slopa parkeringsavgiften. Ett beslut som har förlängts ännu en gång. Förra veckan gick allianspartierna samt miljöpartiet i Stockholm ut med en presskonferens om att ett flertal beslut som har fattats i samband med att dämpa smittspridningen kommer att förlängas fram till årsskiftet. Det är därmed gratis i huvudstaden att parkera sin MC eller moped klass I på MC-parkeringar. Ett mycket viktigt beslut i dessa tider för alla som förlitar sig på ett tvåhjuligt motorfordon till vardags. Det nya beslutet har fattats igår officiellt i trafiknämnden.

Under årets gång har SMC tillsammans med SMC Stockholm uppvaktat politikerna vid ett antal tillfällen gällande just den här frågan. I samband med detta har även Stockholms trafikborgarråd Daniel Helldén (mp) deltagit i en provkörning av el-mopeder. Ett möte som var uppskattat av både SMC och Miljöpartiet i Stockholm. 

Beslutet har även uppmärksammats internationellt av FIM som för ett år sedan lanserade kampanjen "riders stay at home" för att uppmärksamma om vikten om att alla måste ta ansvar under den pågående pandemin. Samtidigt har man också kört kampanjer för motorcyklisterna internationellt och kollat hur olika städer och regioner jorden runt har hanterat denna pandemi från politikens sida. Stockholms stads beslut i trafiknämnden har då uppmärksammats eftersom det har blivit en avsevärd lättnad för alla på två hjul.

SMC Stockholm arbetar kontinuerligt med frågor kring parkering och bussfiler i regionen. En intressant fråga som behöver att utvärderas är huruvida behovet av parkeringsplatser för MC och moped har utvecklats under 2020 och hur det kommer att se ut under 2021. Försäljningen av MC och moped har som bekant ökat i Sverige. El-mopeder både klass I och klass II har blivit allt fler. 

Den här gången har det visat sig att politiken har lyssnat på SMC:s argument och förlängt beslutet utan någon som helst påminnelse eller begäran från MC-kollektivet. Ett glädjande besked menar inte bara vår generalsekreterare Jesper Christensen utan hela MC-kollektivet i och runt Stockholm. 

 

Du kan läsa SMC Stockholms och SMC:s första brev om slopad parkeringsavgift i Stockholm här

Mer om MC parkering och SMC:s arbete kring frågan kan du läsa här

Skylten om avgift gäller inte under 2021 på grund av covid-19. 

 

 I somras hade SMC och SMC Stockholm ett möte utomhus med Daniel Helldén (mp) som även bjöds på provkörning av el-mopeder. Oavsett moped eller MC, el- eller bensindriven så är dessa fordon ytsnåla och minskar trängseln i storstäderna. Därmed förbättras klimatavtrycket till det positiva. 


Jesper Christensen - Generalsekreterare SMC