Fortsatt låga olyckstal på MC

2021-01-05

Olyckorna på tvåhjulig MC fortsätter att sjunka samtidigt som det såldes fler motorcyklar under 2020. 28 personer dog på MC vilket var färre än föregående år. Drygt hälften var en kollision mellan MC och ett annat fordon, oftast bil. Tre personer dog i kollision med ett räcke vilket gör att räcken fortfarande är det vanligaste krockvåldet i singelolyckor. Statistiken visar att motorcyklisterna är en trafikantgrupp som månar om sin säkerhet i likhet med andra.

Varje dödsolycka är en tragedi för nära och kära. Att dödsolyckorna sjunker för MC och andra trafikanter är därför positivt. 

Ser man närmare på dödsolyckorna under 2020 handlar det om 27 män och en kvinna. Genomsnittsåldern är 42 år. 15 av 28 omkom i kollision med ett annat fordon (sju möten, fyra avsvängande, fyra korsande och en omkörning. 

I singelolyckorna har tre personer krockat med räcke och en med stolpe. Räcken är därmed fortsatt det vanligaste krockvåldet i singelolyckor. 

Avidentifierad lista över omkomna på MC 2020.

Preliminär statistik över dödade, svårt skadade och MC i trafik 1999-2020. 


Foto: Larmtjänst Söderhamn