655 svarade på enkät om handledning vid övningskörning

2021-08-17

Vilka är det egentligen som ställer upp som handledare vid privat övningskörning? Varför gör man det? Vilka handleder man? Hur många kräver betalt för att handleda blivande motorcyklister? Det är frågor som SMC ställde i en enkät som fanns på hemsidan 7 juli-10 augusti. Hela 655 personer tog sig tid att svara och resultatet visar att det är erfarna hojåkare som ställer upp för att hjälpa fler att bli säkra MC-förare. Ytterst få, fyra av 655, svarar att man tar betalt.

Vilka är handledare vid privat övningskörning?

SMC genomförde i juli en enkät om handledarskap för privat övningskörning inför ett remissvar till Transportstyrelsen angående illegala trafikskolor och fusk vid förarprov. Två tredjedelar av de 655 som svarade var över 45 år och nästan 80 procent hade haft MC-körkort 21 år eller längre. Handledarna är motorcyklister i mogen ålder med många års erfarenhet av MC-körning.

Varför är man handledare vid privat övningskörning?

En fjärdedel ställer upp för en eller flera varje år och drygt 32 procent vartannat/vart tredje år. Det visar att de som är handledare är aktiva motorcyklister som efterfrågas av blivande motorcyklister i deras bekantskapskrets. Många känner inte till att handledarskapet fortsätter att gälla lång tid efter att eleven fått sitt körkort.

Tar man betalt för att vara handledare?

Endast fyra av 655 som svarat säger att man tar betalt av eleverna för att övningsköra privat. De som kräver ersättning tar ut mellan 100 kronor upp till hälften av körskolans avgift. Majoriteten ställer upp för familjemedlemmar och kompisar. Man ser ingen anledning att ta betalt av barn, partners och kompisar. Däremot händer det att man får fika, glass, mat men det är inget krav. Fem procent kräver alltid bensinpengar i samband med övningskörningen medan två tredjedelar aldrig gör det. Resterande säger att det förekommer men inte är något krav.

Vem ställer man upp som handledare för?

Majoriteten ställer upp för familjemedlemmar och kompisar. Endast 17 av 655, ställer upp och övningskör med vem som helst och det är sannolikt i denna lilla grupp som de personer som tar betalt av eleverna återfinns. För SMC är det självklart att man aldrig ska kräva timersättning för övningskörning, då bryter man mot svensk lagstiftning. Däremot är det självklart att man kan bli bjuden på fika, glass och mat om det inte är fråga om ett krav från handledaren. De allra flesta som svarat kräver inte detta.

Allmänna synpunkter om handledare/privat övningskörning

På den sista frågan fick man lämna generella synpunkter om privat övningskörning. 227 personer svarade och resultatet visar tydligt att ett handledarskap inte handlar om ekonomi utan om att hjälpa en närstående att få ett körkort och bli en säker förare.

De flesta anser att det är självklart att inte ta betalt för privat övningskörning. Man ställer upp som handledare för att man vill hjälpa andra, bidra till återväxten och skapa säkrare förare. Några framför att ett handledarskap i sin tur kan leda till att de som får hjälp också blir handledare i framtiden. Flera framför att handledarskapet ökar den egna medvetenheten och säkerheten under utbildningstiden. Man framför önskemål om säkra övningsplatser runt om i landet. Flera påtalar att det finns en risk att de som bedriver illegala trafikskolor fortsätter med detta.

Sammanställning av enkätsvar.
Generella kommentarer från 227 handledare.