2020 i motorcyklisternas tjänst

2021-01-06

SMC:s generalsekretare Jesper Christensen ser tillbaka på ett år som inte liknar något annat vi upplevt. Här kommer hans personliga reflektioner kring 2020.

Motorfordonsförsäkringsdirektivet

Årets jobb började intensivt runt EU:s motorfordonsförsäkringsdirektiv som inledningsvis ville att alla fordon skall vara trafikförsäkrade, inklusive Formel 1-bilar. Tänk på vad det skulle betyda för din MC-försäkringspremie om alla skador från all MC-sport, inklusive MotoGP ska täckas av din MC försäkring.

Miljö

Vi kände vi började få koll på denna sits när Sverige i februari var värd för FN:s ministerkonferens om trafiksäkerhet. Konferensen beslutade om ett nytt sätt att hantera trafiksäkerhet och hållbarhet tillsammans i Stockholmsdeklarationen. Denna inriktning visade tydligt att begreppet ”två hjul och en motor” plötsligt är lite mera än två hjul och en bensinmotor om vi vill vara en attraktiv partner för politiker och beslutsfattare. Modern ren mobilitet är intressant för politik och myndigheter.

Miljö blir en allt viktigare fråga och under året har SMC publicerat en artikelserie på hemsidan om att köpa, äga och köra elmotorcykel. SMC har i olika sammanhang framfört att moped och MC måste omfattas av laddinfratstruktur. SMC har också diskuterat elvägar med Trafikverket och departementet. Genom att visa myndigheter, politiker och beslutsfattare att vårt transportslag är en del av elektrifieringen, säkrar vi motorcyklisterna och is framtid och nflytande i besluten.

Buller har under sommaren varit en het fråga i Europa där motorcyklister stängs ute helt eller vissa dagar från populära MC-vägar och där hastigheten sänks för MC. MC-organisationerna runt om i Europa tar frågan på allvar. Den bästa lösning på problemet styr vi själva genom att visa hänsyn!

Pandemin slår till

Så långt så gott och allt flöt på som vanligt. Strax över 250 kurser var förberedda, cirka 25 internationella resor klara, utbildning av ett större antal funktionärer var bokad liksom verksamhet i 21 distrikt och 400 klubbar. SMC Boken med över tusen svenska MC-events var skickad till tryck. Världens största MC-organisation var på gång med en ny säsong och över tusen människor var engagerade för att få allt att fungera.

Första måndagen i mars var panelen med 14 av världens ledande MC-experter samlade i Sverige för att planera den globala MC- konferens som SMC skulle stå värd för i juni tillsammans med Trafikverket och OECD/ITF. Målet är att vi ska få MC inkluderade på riktigt i Nollvisionen. Under kvällen kom det fram att EU-parlamentet stängt för besökare. Nästa morgon, meddelar flera internationella delegater att de inte får resa mera. Covid-19 pandemin var ett faktum och den närmsta tiden påminde mig om när en internationell koncern närmar sig en konkurs. 

SMC:s hantering av corona

SMC:s administration fick börja räkna på ett otal olika scenarier och budgetar, om och om igen. Arbetsutskottet och styrelsen kommer sannolikt ihåg våren 2020 som en lång rad av krismöten. Och SMC:s personal hade fullt upp,  som generalsekreterare tycker jag att SMC hanterade läget väldigt bra. 

Mängder av åtgärder vidtogs för att minska smittspridning och för att följa myndigheternas rekommendationer. SMC:s körningar på storbanor stängdes ner under några månader.  Resor i SMC Travel utanför Sverige ställdes in, men vi tog sedan fram nya i Sverige när det blev möjligt att resa. . Mälaren Runt och Riksträffen blev inställda när vi insåg att även detta blir omöjligt att genomföra. Årsmötet blev digitalt, och vi erbjöd även denna möjlighet till bl. a HDCS och våra andra medlemsklubbar och distrikt. Alla aktiviteter coronasäkrades liksom arbetet vid kansliet. 


Nya möten inom MC-politiken

Vi lärde oss raskt att politikerna hade fått mera tid eftersom många skickats hem. Därmed fick vi till ett antal olika digitala politiska möten som vi nog annars inte skulle ha fått. I Stockholm föreslog SMC att P-avgifter för MC och moped skulle slopas för att minska smittspridningen vilket vi lyckades med!  Vi lyfte sedan Stockholms beslut i en internationell FIM-kampanj. Beslutat har sedan förlängts och gäller fortfarande. 

SMC stöttar branschen

SMC är väl medvetna om att krisen blir tuff för MC-handlarna, därför erbjöd vi dubbelt upp för annonspengarna. Det är viktigt för SMC att hela apparaten runt motorcyklismen finns kvar efter pandemin. På samma sätt har vi varit hjälpsamma gentemot andra. Alla medlemmar som hade bokat in på storbankeurser fick sina pengar tillbaka. Banägarna fick ha kvar sina förskottsbetalningar, så att banorna finns kvar. Flera medlemmar valde att donera delar av sina betalningar till verksamheten. Detta är pengar som vi sedan kunnat återbetala som förskott på en ny kurs. Medlemskapet i Svemo gav via Riksidrottsförbundet bidrag till våra förluster. 

Säkrare vägar är en viktig fråga


Under våren skickade SMC ut dokumentet "Säkrare gator och vägar för motorcyklister och mopedister - en självklarhet i Nollvisionen" till 290 kommuner, 21 regioner, entreprenörer, tjänstemän i Trafikverket och Transportstyrelsen, infrastrukturdepartementet, politiker på olika plan samt riksdagens Trafikutskott. Genom utskicket uppmärksammar SMC samtliga på behov hos de som kör tvåhjuliga motorfordon, pekar på vanliga olycksorsaker vid brister på vägarna och föreslår åtgärder som väghållarna kan göra för att minska olycksrisken. Det finns inga riktlinjer i Sverige som rör MC och moped. Kanske detta är anledningen till att vår ansökan om att få köra MC i bussfiler i Göteborg avslogs?


Ett antal mail och samtal om hal beläggning kom till oss, bland annat om att det finns varningsskyltar för halka som suttit uppe i 10-20 år. SMC beställde för egen räkning friktionsmätningar på två av dessa vägar där den ena vägen var långt under gällande krav. Halkan har påtalats för Trafikverket. I likhet med tidigare år har ett antal olyckor skett som beror på grus från snabellagning, försegling och stödremsor. Trafikverket inväntar en studie från VTI om stödremsor innan man fattar beslut om eventuella nya krav. Omkring en fjärdedel av alla allvarligt skadade utanför tätort nämns grus som bidragande orsak till mc-olyckan. Under hösten bjöd SMC relevanta myndigheter och politiken in till digitalt rundabordssamtal i ämnet säkrare vägar och vi fick till en bra och konstruktiv anda.  

Statistik blev en het fråga

Efter att under många år haft direktåtkomst till olycksdata i STRADA stängdes SMC och hundratals andra användare ute över en natt på grund av GDPR.  SMC överklagade detta eftersom vårt trafiksäkerhetsarbete baseras på statistik och vi fick.överraskande rätt i största delen i domstol. SMC kan med bra statistik argumentera för förbättringar för motorcyklisterna.

Olycksstatistiken under 2020 pekar på fortsatt låga dödstal på MC. Samtidigt ökar antalet och andelen som dödas utan körkort. Gruppen körkortslösa gör sig samtidigt skyldiga till flera allvarliga trafikbrott. Detta publicerades i en studie av SMC som även översatts till engelska. SMC fick berätta om detta på två internationella konferenser, vart svenska myndigheter vart bland åhörande.

SMC lämnade NTF efter många år som medlemmar då vi varken kan eller vill vara med i en organisation vars inriktning som inte är förenlig med vår verksamhet. Självklart fortsätter SMC att bistå och samarbeta med NTF nationellt, regionalt och lokalt i frågor vart vi är överens, parallellt med vårt eget trafiksäkerhetsarbete.

Körkort för MC

Då det gäller körkort har det börjat hända saker i EU. Kubikgränsen sänktes för provfordon A2 vilket är en fråga Transportstyrelsen drivit i EU, SMC har givetvis applåderat detta. SMC har svarat på flera enkäter från EU inför översynen av körkortsdirektivet. Under året har SMC haft ett antal möten med Trafikverket, Transportstyrelsen och de två organisationerna för trafikskolor. Syftet är att nå samsyn bland samtliga aktörer i frågorna om körprov och därmed utbildning av motorcyklister. Resultatet ska bli en digital folder under 2021, som vi alla kan ta hem i egen organisation. Detta är ett mycket glädjande resultat, som vi har kämpat med i väldig lång tid. 

SMC är en viktig konsumentorganisation

Under året har SMC publicerat ett antal artiklar om försäkringar och konsumentfrågor i övrigt. SMC fick en plats i ARN, Allmänna Reklamationsnämnden. Medlemmarna har fått rådgivning i alla slags frågor som rör MC-ägande och MC-körning från kansliet eller någon av våra samarbetsjurister.  


En ny standard för personlig skyddsutrustning för MC blev klar, SMC har ingått i den svenska standardiseringsgruppen. En ny standard för hjälmar blev klar där bland annat krav på tester mäter rotationen vid sneda islag då hjälmen vrids vid en kollision. Denna rotationsrörelse påverkar hjärnan och ökar risken för både hjärnskador. SMC fortsätter dock att arbeta med frågan så att konsumenterna kan välja annan kommunikationsutrustning än den som säljs av hjälmtillverkaren. 

Tack!

Tack till alla SMC-medlemmar, ideella, förtroendevalda och kollegor för att vi har klarat av 2020 med öppet sinne, trots en pandemi som varit en ny upplevelse för oss alla. .Och även om hastigheterna sänks, trots över 50 remissvar från SMC, så kör vi på med gott humör och en framtidstro inför MC-säsongen 2021. 

Jesper Christensen, generalsekreterare 


SMC:s generalsekreterare J