Ståltullar kan drabba motorcyklar från USA

2018-06-04

I början av mars skrev Donald Trump under ett beslut att införa tullar på import av stål och aluminium till USA. Beslutet trädde i kraft 23 mars, med tillfälliga undantag för EU till den 31 maj 2018, men gäller från 1 juni. Som ett motdrag har EU en lista med produkter från USA som kommer att få strafftullar från 20 juni. Det handlar om 25 procent på allt från jordnötter till motorcyklar. För svenska och europeiska knuttar kan detta betyda kraftigt höjda priser på motorcyklar från USA.

Detta är inget nytt. Under 2002 införde USA ståltullar på upp till 30 procent. EU hotade då att införa motåtgärder i form av extratullar på vissa amerikanska produkter, till exempel motorcyklar. Då slutade det med att WTO, World Trade Organization, förklarade att de amerikanska ståltullarna stred mot WTO-reglerna.Tullarna togs bort efter knappt två år.  Under tiden som processen pågick i WTO sköt EU upp sitt hot om motåtgärder vid flera tillfällen, därför infördes aldrig strafftullar på hojar från USA.

Tyvärr kommer både privatpersoner och företag att drabbas under den tid beslutsprocessen inom WTO pågår - oavsett hur den slutar. Dolf Willigers, FEMA, har uppvaktat EU-kommissionär Cecilia Malmström och bett henne att undanta motorcyklar från EU:s lista. Malmström har svarat och förklarat att hon förhandlar med USA och att hon inhämtat uppgifter från MC-branschen i Europa. När nu USA går vidare med ståltullar kommer EU-kommissionär Cecilia Malmström att anmäla frågan till WTO. Och samtidigt är risken överhängande att EU inför strafftullar på hojar från USA och en lång rad andra produkter, allt från juicer och whisky till motorcyklar.

- Det är djupt olyckligt att strafftullarna på importerat stål till USA ska drabba MC-branschen. Det handlar inte bara om de svenska knuttarna som ska köpa en MC tillverkad i USA. Det handlar om tillverkaren och deras återförsäljare och verkstäder runt om i hela världen, säger Maria Nordqvist.

- Vi hoppas att resultatet blir som det blev för femton år sedan när tullarna togs bort innan de infördes, fortsätter hon.