Motorcyklar och mopeder omfattas inte av miljözonerna

2018-05-31

Regeringen aviserade i våras att man ger kommunerna möjlighet att införa tre olika miljözoner från den 1 januari 2020. SMC har nu tagit del av de förändringar som kommer att införas i Trafikförordningen och konstaterar att motorcyklar och mopeder inte omfattas av någon miljözon. SMC tolkar detta som att regeringen ser MC och mopeder som ett smart, ytsnålt och miljövänligt fordon som bidrar till att göra luften renare och stadsmiljön bättre i städerna.

Regeringen har nyligen skickat förändringarna i Trafikförordningen till EU för godkännande. SMC har läst texten och konstaterar att motorcyklar och mopeder undantas från samtliga Miljözoner! Transportstyrelsen föreslog till regeringen att miljözon klass 3 skulle gälla alla motorfordon, även motorcyklar och moped klass I. Man föreslog samtidigt MC och moped inte skulle omfattas av miljözon 2. 

I miljözon 3 kommer nu alltså alla typer av motorcyklar och mopeder kunna köras medan endast lätta bilar, lätta lastbilar och lätta bussar som drivs med el eller vätgas ska kunna framföras. För SMC är beslutet välkommet. Det visar att regeringen inte ser MC och moped som ett miljöproblem i Stockholm och andra svenska kommuner. Det tyder på att man ser MC och moped som fordon som bidrar till minskad trängsel, ökad framkomlighet och bidrar till hållbara städer.

Så här berättade regeringen om Miljözon 2 och 3 i ett pressmeddelande i våras:

Regeringen kommer ge kommuner möjlighet att införa tre olika miljözoner från 1 januari 2020:

Miljözon 1
Den första miljözonen reglerar enbart tunga fordon. Kommuner kan redan idag besluta om miljözoner för vissa tunga fordon (lastbilar och bussar). Miljözoner finns därför redan idag i åtta kommuner. Dagens miljözoner innebär att fordon som uppfyller utsläppsklass euro 5 och högre får köra i miljözonen till och med utgången av 2020. Därefter får bara fordon som uppfyller utsläppsklass euro 6 köra i zonen. 

Miljözon 2
I den andra miljözonen ställs krav på personbilar.

  • Till en början kommer dieselbilar som uppfyller utsläppskraven för Euro 5 och Euro 6 få köra där. Men 1 juli 2022 kommer kraven skärpas till att endast dieselbilarna Euro 6 får köra. Samma sak gäller för elhybrider och laddhybrider med dieselmotor.
  • För bilar med bensinmotor gäller att de får tillträde om de klarar Euro 5. Det gäller även för elhybrider, laddhybrider, fordonsgasbilar och E85-bilar.
  • Även bilar som har bättre miljöprestanda får köra här t.ex. elbilar och bränslecellsbilar.
  • SMC:s kommentar: Här får alla motorcyklar och mopeder köra

Miljözon 3
I den tredje miljözonen ställs högst krav. I den zonen får endast renodlade elbilar, bränslecellsbilar och gasbilar i Euro 6 köra. För tunga fordon ställs också höga krav. Här får elfordon, bränslecellsfordon, laddhybrider i Euro 6, och gasfordon i Euro 6 köra.
SMC: Här får alla motorcyklar och mopeder köra! 

 


Kommer vi att få se fullproppade MC-parkeringar i svenska städer i framtiden då bilister väljer att köra MC eller moped istället för att ta bilen som inte uppfyller kraven i Miljözonerna?