Protokoll från styrelsemöte i Borlänge

2018-05-18

Nu finns nytt protokoll att läsa från SMC:s styrelsemöte den 7-8 maj i Borlänge.