Återkallelser under 2017

2018-01-08

Varje vecka presenterar EU-kommissionen produkter som återkallas av tillverkaren eftersom de kan medföra fara för liv och hälsa. SMC presenterar alla motorcyklar och MC-relaterade produkter som finns på listorna på hemsidan och Facebook sedan flera år. Detta är uppskattat av våra medlemmar. Under 2017 återkallades 41 motorcyklar av MC-tillverkarna samt två hjälmar och ett par handskar.

En av alla lagar som rör oss även som motorcyklister är Produktsäkerhetslagen vars syfte är att förhindra att farliga varor och tjänster orsakar personskador. Varje vecka publicerar EU-kommissionen produkter som leder till varningar eller återkallelser från tillverkaren. Lagen som tillkom 1 juli 2004 gäller självklart också motorcyklar och personlig skyddsutrustning!

Återkallelserna publiceras av EU-kommissionen. varje vecka. Tillverkarna är skyldiga att tillhandahålla informationen enligt EG-direktiv. Har du köpt en motorcykel genom en svensk generalagent kontaktas du av den svenske generalagenten.

Har du köpt en motorcykel som registrerats i ett annat EU-land första gången är det tillverkaren om denne finns inom EES som är ansvarig. Om tillverkaren inte finns inom EES är det företrädaren för tillverkaren som är ansvarig, annars är det den som importerat till EES som är ansvarig.

Alla återkallelser under 2017 hittar du här.