Stopp för mopedbilar på MC-parkeringar

2017-11-02

Från 1 december får inte längre mopedbilar stå på MC-parkeringar. Det blev möjligt genom ett förtydligande av Vägmärkesförordningen som nu tydligt säger att MC-parkeringar är till för tvåhjuliga motorcyklar och moped klass I utan sidvagn. Detta är en fråga som lett till att många MC-ägare kontaktat SMC. Förändringen gör att fler tvåhjulingar får plats på de MC-parkeringar som finns. En stor seger för förnuftet säger SMC och tackar för förtydligandet!

Varför har mopedbilar stått på MC-parkeringar?
I några städer har allt fler MC-parkeringar blivit upptagna av mopedbilar. Dessa har bötfällts men efter en  dom från Hovrätten i Skåne där mopedbilsägaren fick rätt i domstolen har många mopedbilarna slutat bötfällas. Grunden för hovrättens beslut som ledde till att mopedbilsägaren slapp böter var att ordet "tvåhjulig" saknades för moped klass I i Vägmärkesförordningen. 

Många kommuner och SKL har uppvaktat Transportstyrelsen med anledning av detta Många motorcyklister har kontaktat SMC då hela MC-parkeringar tagits upp av en-två mopedbilar. Dessutom har ibland mopedbilar kört på motorcyklar och mopeder då de kört ut från P-platserna. SMC har därför också uppvaktat regeringen. Domen i Hovrätten har lett till att mopedbilar på MC-parkeringar inte kunnat börfällas. Transportstyrelsen bad regeringen 2013 om en förändring av Vägmärkesförordningen för att förtydliga att en MC-skylt betyder tvåhjulig motorcykel och tvåhjulig moped klass I utan sidvagn. 

Vad är förändringen i Vägmärkesförordningen? 
Den nya lydelsen för tilläggsskylten S7 Motorcykel är: "Symbolen anger tvåhjulig motorcykel utan sidvagn och tvåhjulig moped klass I utan sidvagn."

Så, SMC förutsätter att domstolarna tolkar Vägmärkesförordningen så att mopedbilar inte ska stå på P-platser avsedda för tvåhjuliga fordon. Det bör därmed betyda att från och med 1 december 2017 kan inte längre mopedbilar eller andra trehjuliga fordon parkera på MC-parkeringar. SMC säger ÄNTLIGEN och tackar för beslutet. 

Länk till nya Vägmärkesförordningen. 


Innebörden av denna skylt har tidigare varit otydligt och lett till att mopedbilar kunnat parkera avgiftsfritt på MC-parkeringar. Från 1 december är det slut med detta! 

 


Såhär ska det se ut på en MC-parkering. En massa tvåhjuliga fordon + en MC med två hjul fram - var ska den stå? Det får bli nästa match med myndigheterna!