SMC:s internationella frontfigurer

2017-10-26

SMC stärker nu det internationella engagemanget. Maria Nordqvist tar plats tillsammans med Jesper Christensen i arbetsgruppen som jobbar för att ena Europas knuttar från olika organisationer och därmed stärka våra positioner i olika frågor. Arbetsgruppen har många frågor på bordet, det finns många krafter som ifrågasätter motorcyklarnas och mopedernas framtid. SMC är unika med att ha två representanter.

Organisationerna som ingår i arbetsgruppen är Federation Internationale de Motocycliste, FIM och FIM Europe, FEMA (Federation of European Motorcyclists Associations)  och FIVA (Fédération Internationale des Véhicules Anciens).  FIM ansvarar för all MC-sport i världen och arbetar även globalt i MC-politiska frågor, FIVA arbetar med historiska fordon och FEMA är den federation SMC äger tillsammans med 19 andra MC-organisationer i Europa. FEMA har ett kontor med två anställda i hjärtat av Bryssel, i närheten av alla EU-institutioner.

Historiskt har vi inte alltid dragit åt samma håll men numera är samarbetet gott. Alla är väl medvetna om att vi måste enas för att nå resultat i de frågor som dyker upp i Europa. Många beslut som påverkar vår framtid fattas nämligen i Bryssel och Geneve. Ju tidigare vi kan påverka beslutsfattarna, desto bättre. Det kan handla om självkörande bilar, miljözoner, förbud mot motorcyklar och liknande. Det handlar också att att lyfta fram motorcyklar och mopeder som ett smart fordon i trängsel. MC och moped måste ses som en del av lösningen - inte som problemet.  

Glädjande är att organisationerna är eniga i en lång rad frågor där vi har gemensamma ståndpunkter att använda i vårt internationella och även nationella lobbyarbete. 

Vid det senaste mötet i oktober avgick Morten Hansen som ordförande i gruppen och lämnade över ansvaret under det kommande året till  Dr. Francesca Marozza, FIM Europe. Francesca arbetar på  FMI Italien, en organisation med cirka 180 000 medlemmar. 


Så här såg arbetsgruppen ut vid det senaste mötet i Bryssel. Saknas gör Maria Nordqvist, SMC.