Nytt räcke men inget underglidningsskydd

2017-12-18

E22 Förbifart Rinkabyholm är nu öppen för trafik och i stället för vanligt vajerräcke har Trafikverket utrustat vägen med balkräcke mellan körfälten. Dessa balkräcken är stabilare och tål påkörningar bättre än vajerräcken, vilket minskar underhållskostnaderna. Jämfört med vajerräcken är de aningen säkrare än vajerräcken, men de fristående stolparna är den stora faran för motorcyklister. SMC beklagar att man inte väljer släta räcken med underglidningsskydd.

SMC har inget emot vägräcken som skyddar oss kollisioner med mötande trafikanter. Mitträcken räddar liv genom att förebygga mötesolyckor för både bilar och motorcyklar. Däremot anser SMC att väghållaren ska välja det räcke som är säkrast för alla som färdas på vägen. Väghållaren ska använda räcken som både skyddar mot krock med mötande fordon och minimerar skaderisken för dem som kör in i det. Sjävklart ska mitträcket placeras på ett säkert avstånd från körbanan som minskar olycks- och skaderisken för dem som krockar med det.

Sommaren 2017 dog en motorcyklist i krock med räcke på E22 och ytterligare sju omkom på andra vägar. När Trafikverket byggde nya sträckningen av E:22an utrustades vägen med en balkräcke istället för vajerräcke. Detta ska minska underhållskostnaderna och uppges även förbättra säkerheten för motorcyklister. SMC beklagar att man inte tänkte mer på säkerheten för oskyddade trafikanter och valde ett slätt räcke med underglidningsskydd.

I Tidningen Östra Småland publiceras den 15 december en artikel om räckesvalet på den aktuella vägsträckan. SMC uttalar sig i artikeln att vi hellre sett släta räcken utan oskyddade stolpar.
Klicka på bilden nedan för att läsa artikeln:

 

Under perioden 2000-2017 har minst 74 personer på tvåhjulig MC omkommit i räckesolyckor. Du hittar väg, plats, datum här. 

SMC:s sida om räcken - här hittar du mer information, fakta och forskning om problematiken räcken och MC.