Viktiga förslag till ökad MC-säkerhet i EU-parlamentet

2017-11-17

EU-parlamentet röstade denna vecka om en viktig rapport för trafiksäkerhet, "On saving lives: boosting car safety in the EU". Den goda nyheten är att rapporten innehåller några förslag som rör ökad MC-säkerhet. Det handlar om krav på säkrare räcken, eCall för motorcyklar och att nödbromssystem i bilar också ska upptäcka motorcyklar och mopeder. Det är ett direkt resultat av FEMAs lobbyarbete i Bryssel.

Rapporten indikerar vilka åtgärder beslutsfattarna vill se för ökad trafiksäkerhet och därmed vad som kan bli tvingande krav i framtiden. De viktigaste punkterna för Europas och svenska motorcyklister är:

- Punkt 6: Förändringar i infrastrukturen som till exempel räcken kan öka skaderisken för motorcyklister. Parlamentet efterlyser därför en standard som inkluderar motorcyklar. 

- Punkt 34: Motorcyklar näms specifikt då det gäller nödbromssystem, AFEMA har begärt att motorcyklar ska ingå i utvecklingen av ADAS (Advanced Driver Assistance Systems),därnödbroms är en del. FEMA upptäckte i samband med tester och faktiskaoolyckor att dessa system inte reagerar korrekt på motorcyklar.

- Punkt 45: Inkludera krav på eCall för motorcyklar från 2019. eCall blir ett krav för bilar från 2018.

SMC och FEMA stödjer eCall på motorcyklar under vissa förutsättningar. Dels handlar det om den personliga integriteten - som tas om hand i befintliga regler för eCall, dels handlar det om att eCall för motorcykel måste vara pålitligt (inga falskalarm) och anpassat efter motorcyklisternas specifika behov.

Så här säger FEMAs generalsekreterare Dolf Willigers om rapporten: It is a good thing that the European Parliament has also looked at motorcyclists. We have been advocating infrastructure that is also safe for motorcyclists for many years. We have been asking for and working on standardisation measures for barriers especially for a long time. And Advanced Driver Assistance Systems in cars must react well to motorcycles. I am very happy with this support from the European Parliament and I congratulate Mr. Dieter-Lebrecht Koch MEP with his excellent report, 

EU-parlamentets rapport. 

 FEMAs nyhet. 


Dolf Willigers är generalsekreterare i FEMA, Federation of European Motorcyclists Association, där SMC är av medlemmarna.