Körkortsenkäten 2018

SMC genomförde en enkät om hur man förberett sig inför körprovet under sista kvartalet 2017. Knappt 500 personer som tagit körkort 2016-2017 svarade. SMC konstaterar att eleverna är väl förberedda inför körprovet genom både privat övningskörning och lektioner i trafikskola. Trots att större delen av utbildningen görs i manövergård var det här flest underkändes på provet. SMC har presenterat resultatet för Trafikverkets förarprovsavdelning, Transportstyrelsen som skriver regler för körkortsutbildning och svarar för tillsyn samt för STR:s MC-lärare. SMC ser fram emot att få bidra med våra kunskaper och erfarenheter till körkortsutbildningen.

Sammanfattning av enkäten

En majoritet av de som svarade var 30 år eller äldre. Ser man till genomsnittet har eleverna haft ett rimligt avstånd till körprovet, cirka 4,5 mil. Väntetiden till det första körprovet är också rimligt, 28 dagar. I samband med omprov blir väntetiderna längre, ibland över vintern.

Eleverna är väl förberedda inför körprovet, kvinnorna i högre utsträckning än män. I snitt har man övningskört privat 176,5 mil. Över 91 procent har gått i trafikskola och där kört i snitt 16 lektioner á en timme. Dessutom har 17 procent haft körkort tidigare för A1 och/eller A2 och därmed kört hundratals mil på egen hand.

Den största delen av utbildningen, drygt 60 procent, i trafikskola sker i manövergård liksom 40% av den privata övningskörningen. 75 procent hyr MC av trafikskola vid körprov, många gånger för att det är den enda MC som går att genomföra provet för att bli godkänd och för att få boka genom skolan. En tredjedel bokade provet själv trots att över 91 procent gick i trafikskola.

Trots att stor del av utbildningen genomförs i manöverdelen underkändes över tre fjärdedelar på just manöverdelen i första körprovet. Drygt två tredjedelar underkändes i manöverdelen på andra körprovet. 

Här kan du läsa hela körkortsenkäten. 

Den stämmer väl överens med körkorts enkäten som genomfördes 2013. 

Sammanställningen av enkäten.