MC-OLA/Avsiktsförklaring

MC-OLA, en metodik som använts av Trafikverket för ökad säkerhet inom olika områden, är nu officiellt avslutat. Arbetet övergick i Nationell Strategi, en gemensam strategi för att minska antalet dödade och skadade MC- och mopedförare i Sverige.

OLA är ett arbetssätt där olika aktörer samlas för att tillsammans försöka lösa ett gemensamt problem på initiativ av Trafikverket.

SMC lämnade en ambitiös avsiktsförklaring inom ramen för MC- OLA som är ett systematiskt samarbete för ökad trafiksäkerhet. OLA är ett arbetssätt där olika aktörer samlas för att tillsammans försöka lösa ett gemensamt problem på initiativ av Trafikverket.

Arbetssättet ger alla aktörer möjlighet att utifrån fakta visa vilka åtgärder man vill och kan vidta för att bidra till en förbättrad trafiksäkerhet. Arbetssättet används både på nationell, regional och lokal nivå. OLA är en förkortning av Objektiva fakta, Lösningar och Avsikter.

SMC lämnade en ambitiös och omfattande avsiktsförklaring. SMC arbetar aktivt med samtliga delar.

Trafikverkets djupstudierapport av samtliga dödsolyckor 2000-2003 kan du ladda ner här (4MB).