SMC på Transportforum

Vid VTI:s Transportforum januari 2014 fick SMC delta med flera studier, bland annat den hastighetsundersökning SMC genomförde under 2013. Presentationen ledde till en het debatt och en lång rad artiklar.

Att frågan om motorcyklister och hastighet är het, det vet alla. SMC redovisade resultatet av undersökningen och konstaterade att hastighetsmålet - att 80 % av alla trafikanter håller hastigheten 2020 - inte kommer att nås bland motorcyklister.Det saknas acceptans för dagens gränser och MC-förarna rankar sänkt hastighet lågt som trafiksäkerhetsåtgärd. 

Artikel och hela studien finns på denna sida. 

SMC har sparat tre artiklar som handlar om SMC:s presentation och undersökning om MC-förarnas syn på hastighet. 

MC-Folket

VTI (Väg och transportforskningsinstitutet)

STR ( Sveriges Trafikskolors Riksförbund)

SMC:s undersökning var en del av vårt åtagande i Ökad säkerhet på motorcykel och moped. Gemensam strategi version 2.0 för åren 2010-2020.