Enkät för dig som kraschat de senaste tio åren

Har du kraschat med din motorcykel eller moped under de senaste tio åren? Då ber vi dig vara med i en global enkätstudie. Syftet är att ta reda på vad som händer i olyckor då MC och moped krockar med andra fordon, vägutrustning eller vägyta. Den ska också ta reda på om det fanns låsningsfria bromsar, ABS, på fordonen och om det hade någon effekt på förarens eventuella skador. Slutrapporten som baseras på förarnas egna erfarenheter ska användas för att kunna förbättra utbildning, ge underlag för hur vägmiljön kan förbättras, ge kunskap om hastighetens betydelse och potentiella skador och visa om teknik kan hjälpa förare att minska olycksrisken.

SMC har översatt enkäten till svenska då vi tycker att studien är intressant och relevant. Ju fler MC-förare som deltar från hela världen som kan berätta om varför olyckan skedde, desto bättre. Därför hoppas vi att du tar dig tid att besvara enkäten. 

Varför denna studie?
För att få mer kunskaper om vad som händer vid MC-olyckor genomförs en ny studie som översatts till åtta språk: svenska, franska, norska, tyska, spanska, italienska, grekiska och engelska. Studien vänder sig nu till MC-och mopedförare i hela Europa, USA, Kanada, Australien och Sydamerika. 

Vilka genomför den?
De som genomför enkätstudien är ett team av forskare från flera länder där alla har lång erfarenhet som olycksutredare från flera länder:Stephane Espie IFSTTAR, Frankrike, Elaine Hardy UK, Dimitris Margaritis, CERTH/HIT; Grekland; James Ouellet USA; Martin Winkelbauer, KFV Österrike.

Tidigare studie 2016
Forskarna gjorde 2016 en pilotstudie av 61 MC-krascher i Australien, UK och Sverige..Samtliga i studien hade kört en MC med ABS vid olyckan. Resultatet visade att det inte fanns något tydligt samband mellan hastighet och svåra skador. Den visade också att förarna var väl medvetna om olycksrisker och samtliga bar skyddsutrustning och hjälm.

Enkätens innehåll
Enkäten riktar sig till förare av MC och moped, med och utan ABS-bromsar som varit med om en olycka mellan 1 januari 2010 och 31 mars 2019. Studien kan därmed jämföra effekter av ABS. Ingen fråga är tvingande att besvara och självklart är du anonym!

Enkäten innehåller 39 frågor i fyra delar:
1. Om dig och din MC
2. Bakgrund
3. Detaljer om olyckan
4. Kommentarer 

MC-perspektivet
Motorcyklister kritisteras ständigt för att man kör för fort, saknar riskmedvetenhet, vi är ansvariga för att olyckor sker och att vi skadas. Samtidigt vet vi att det inte är så enkelt - all kunskap är därför viktig att få veta varför olyckor sker. Du som deltar i studien berättar din egen historia om varför olyckan skedde, t ex grus på vägen, andra trafikanter som inte uppmärksammade dig, hål i vägen eller liknande. 

Studien kommer att vara öppen under sex månader, 1 maj-31 oktober 2019. Slutrapport väntas i början av 2020.

Länk till enkäten.
Frågor om enkäten besvaras av dr Elaine Hardy. (på engelska)

Tack för din medverkan!