Pris besiktning av dragkrok

Från 1 september 2013 blev det både enklare och billigare för bilägare som monterar dragkrok. De nya reglerna gäller för EU-typgodkända personbil klass I, när man monterar en typgodkänd kopplingsanordning som är avsedd för bilen om det finns uppgifter om maximal släpvagnsvikt i vägtrafikregistret. Tyvärr gäller inte detta motorcyklar - något SMC försökt förändra.

För att få dra ett släp efter motorcykeln krävs att man registreringsbesiktat kopplingsanordningen hos ett godkänt besiktningsorgan. Orsaken till att motorcyklar inte befrias från avgiften är att det inte finns några EU-typgodkända motorcyklar med släpvagnsvikt angiven och inte heller några typgodkända drag för MC.

SMC har sammanställt kostnaden mellan dessa. Glädjande är att några företag ger SMC-medlemmar rabatt på avgiften för registreringsbesiktning. I samtliga priser ingår moms.

Besiktningsorgan Pris reg.besiktning Pris reg.besiktning SMC-medlemmar
Ystad Bilbesiktning 1250 kronor 400 kronor
Dekra 1000 kronor 1000 kronor
Carspect 1050 kronor 1030 kronor
Opus Bilprovning 880 kronor 880 kronor
Besikta 1040 kronor 1040 kronor
Bilprovningen 880 kronor 880 kronor
Clear Car 800 kronor 800 kronor


SMC:s sida om särskilda regler för MC med släp.


Ett fint MC-ekipage med släp som SMC mötte i Österrike sommaren 2013.