Var är olycksrisken högst för MC-förare?

Olycksrisken är störst i en kurva för en motorcyklist, oavsett om det handlar om singelolycka eller kollision. SMC redovisar här resultaten av Trafikverkets djupstudier av alla motorcyklister som omkom i trafiken 2005-2013.

Plats för dödsolyckor med motorcyklister på tvåhjulig MC  2005-2013 

Plats Alla olyckor Procent Singelolyckor Procent
Korsning 112 29 7 4
Kurva 158 41 110 71
Raksträcka 103 27 33 22
Okänt 12 3 5 3
Summa 385 100 155 100

 

Oavsett om det handlar om en kollision med ett annat fordon eller singelolycka är kurvor den vanligaste platsen för en MC-olycka med dödlig utgång. I kollisioner är oftast motorcyklisten som kommit över i fel körbana och krockar med en bil. I singelolyckor har motorcyklisterna av någon anledning tappat kontrollen och kört ut i sidoområdet. Det vanligaste krockvåldet är då ett räcke. Tyvärr är det vanligt med grus i kurvor vilket leder till MC-olyckor varje år. 

Som motorcyklist kan du träna dig för att öka din förmåga att få rätt körteknik i kurvor. Läs skriften "Full kontroll" eller se på filmerna. Full Kontroll beskriver beskriver motorcykelns unika egenskaper i kurvor. Gå gärna en kurs med SMC School på gokartbana eller storbana där fokus ligger på broms- och kurvteknik.  

Korsningar är näst vanligaste platsen. Hur du som motorcyklist kan minska risken för kollisioner finns beskrivet på vår Se Oss sida.


Plats för alla dödsolyckor 2005-2013. Klicka för större bild! 

 


Plats för singelolyckor. Klicka för större bild.