Varför sviker socialdemokraterna, vänsterpartiet, Fi och Miljöpartiet MC- och mopedägarna i Stockholm?

Den frågan ställer SMC till ett antal organisationer inom arbetarrörelsen med nära band till den politiska majoriteten i Stockholms stad. För många låg och medelinkomsttagare är moped eller motorcykel det enda alternativet för att kunna ta sig till och från arbete och skola. Att införa avgifter från noll till 2000 kronor i månaden utan att bry sig om att utreda frågan ser SMC som ett svek mot MC- och mopedägarna i Stockholm. SMC vädjar till LO, samtliga LO-förbund, PRO och ABF att försöka få den politiska majoriteten i Stockholm att återremittera förslaget om P-avgift för MC och moped.

Vad kan du göra?
Många SMC-medlemmar är också medlemmar i ett fackförbund, PRO eller går i kurs via ABF. Fråga ditt fack hur de ställer sig till att de partier som företräder svenska arbetare vill införa världens högsta avgifter för MC- och mopedparkering utan att göra en utredning och konsekvensanalys innan. Använd innehåll i från SMC:s brev, andra delar av hemsidan och dina egna argument. 

Kontakta ledamöterna i Kommunfullmäktige som representerar Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Feministiskt Initiativ. Känner du någon personligen? Ring upp honom/henne. Det är dessa fyra partier som vill införa P-avgifterna. Oppositionen vill att förslaget återremitteras vilket är vad SMC också vill.

Så här står det i breven som vi skickat (finns till höger här på sidan)

För många låg och medelinkomsttagare är moped eller motorcykel det enda alternativet för att kunna ta sig till och från arbete och skola. Antalet motorcyklar och moped klass I har fördubblats i regionen under de senaste femton åren. För den som bor och pendlar med MC och moped klass I i Stockholm föreslår nu Stockholm stad en kostnadsökning från noll till 2000 kronor i månaden i parkeringsavgifter. I yttre förorter blir parkeringskostnaden för en liten moped samma som för en stor personbil trots att det får plats minst 5-6 mopeder och motorcyklar på samma yta. Detta kommer att ha förödande ekonomiska konsekvenser för familjer där föräldrar och/eller barn pendlar med tvåhjuliga motorfordon.

ABF/LO-förbunden/PRO är organisationer som arbetar med rötterna i arbetarrörelsen. Många av dem ni träffar och företräder kör motorcykel och moped. Arbetarrörelsen är starkt förankrade i Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. MC- och mopedägarna vädjar nu till er att försöka påverka kommunfullmäktiges ledamöter i Stockholms stad. Försök att stoppa förslaget så att man inte inför världens högsta P-avgifter för motorcyklar och mopeder utifrån ett underlag som inte är verklighetsförankrat och utan att någon som helst utredning gjorts av konsekvenserna för MC- och mopedägare i Stockholm. SMC ställer gärna upp och diskuterar ett realistiskt förslag till avgifter för att parkera MC och moped i Stockholm – men det som Kommunfullmäktige ska fatta beslut om är en katastrof för MC-och mopedägare som arbetar och bor i Stockholm.

I november 2015 presenterade Stockholms stad en strategi och plan för parkering i Stockholms stad. Syftet är att minska biltrafik och öka tillgång på bilparkeringarna med 15 %. Utredningen ställer de som färdas i personbil mot de som åker kollektivt, cyklar och promenerar. Motorcyklar och mopeder nämns inte i utredningen – bara under förslag till avgifter.

Stockholms stad föreslår att de som parkerar motorcyklar och moped klass I i delade MC-rutor ska börja betala avgift – något som alltid varit gratis. I en nyligen publicerad global OECD-rapport om tvåhjuliga motorfordon beröms Stockholms stad för att man stimulerar användning av MC och moped genom gratisparkeringar för ökad framkomlighet och minskad trängsel. Det förnekas nu bestämt av staden. Enda orsaken till att MC och moped sluppit betala avgift är att det inte finns någonstans att lägga P-kvittot. Staden kräver nu därför också att alla som ska parkera en MC och moped i staden måste ha en smartphone för att kunna betala besöks- och boendeparkering.

Mopeder och motorcyklar är ofta budgetfordon för hushåll med låga inkomster. Motorcyklar och mopeder tar sig smidigt fram i köer och trängsel vilket leder till stora tidsbesparingar. Genom att pendla med MC/moped har man därför sparat pengar och minskat restiden vilket ger mer tid för familj och fritidsintressen. Man klarar livspusslet helt enkelt. Det leder till miljövinster då man väljer MC/moped istället för bil. Detta är tyvärr inget som Trafiknämnden i Stockholms stad tar någon som helst hänsyn till. Det enda som är av intresse är att man måste få in mer pengar. Hur mycket Stockholms stad har räknat med att få in av MC- och mopedägare kan dock ingen svara på. Däremot har man redan beslutat om att köpa in P-utrustning för 84 miljoner kronor för att genomföra P-strategin och P-planen.

Sveriges MotorCyklister, SMC, som representerar en tredjedel av de svenska MC-ägarna har svarat på remissen, träffat politiker från oppositionen och majoriteten och tjänstemän. Förslaget ändrades något inför Trafiknämndens sammanträde 14 april men långt ifrån tillräckligt.  För den som pendlar och parkerar en MC och moped klass I i en ruta i centrala Stockholm kommer kostnaden att öka från noll till 2000 kronor. För yttre förorter där det knappast finns några MC- parkeringar idag kommer avgiften att vara lika hög för en moped som för en Volvo V70 – trots att det får plats 5-6 mopeder och motorcyklar på samma yta som en personbil. För en familj där både föräldrar och barn pendlar med tvåhjuliga motorfordon handlar det om avgiftsökningar på flera tusen procent – utan att Stockholms stad ens gjort en utredning.

Titta på bilderna här så ser du att Stockholms stad räknar med större intäkter för MC-rutorna. Titta på bilderna så inser du att förslaget är orimligt. Titta på bilderna så förstår du varför MC- och mopedägarna inte kommer att acceptera att dela på rutor för att lämna utrymme för bilparkeringar.  Konsekvenserna blir att MC- och mopedägarna parkerar en och en i bilrutorna vilket betyder att färre parkeringar finns för bilar. 

Samtliga partier i oppositionen; moderaterna, liberalerna, centerpartiet, kristdemokraterna och sverigedemokraterna, sågar förslaget som rör motorcyklar och mopeder klass I. De anser att frågan överhuvudtaget inte utretts, att avgifterna är godtyckligt satta och att avgiftsfrågan för MC och moped klass I bör återremitteras.

Tyvärr försvarar Socialdemokraterna och Miljöpartiet förslaget- trots att ingen utredning gjorts som gäller motorcyklar och mopeder. Från Vänsterpartiet och Feministiskt Initiativ har ingen brytt sig om att svara oss. Frågan avgörs slutgiltigt i Kommunfullmäktige 13 juni.

Därför vädjar vi till er – försök att förmå ledamöterna från s, mp, v och fi att förstå vad detta innebär för era medlemmar. Begär att förslaget om att införa världens högsta P-avgifter för motorcyklar och mopeder i Stockholm återremitteras.

En bildserie som visar hur mycket Stockholms stad räknar med att tjäna på varje person som parkerar en MC och moped jämfört med personbil bifogas. 

Läs mer här. 

Klicka på bilderna nedan får du upp dokumenten vi skickat till LO, LO-förbunden, ABF i Stockholm samt PRO. Överst är en sammanställning över intäkterna för respektive ruta. 


En beskrivning över vad Stockholms stad tjänar på rutor för bil respektive MC och moped klass I. MC-rutorna som tidigare varit gratis kommer att ge staden stora inkomster om förslaget går igenom. 

 


Mail som skickats till PRO.

Mailet som skickats till samtliga LO-förbund. 


Mailet som skickats till ABF Stockholm.