Grusspaning 2014

Trots nya regler med skärpta krav sker varje år ett antal MC-olyckor som beror på löst grus på asfalt. Det är därför viktigt att anmäla brister i vägmiljön direkt till Trafikverket. Då måste de undersöka och vid behov åtgärda. Tyvärr gör de inte alltid det! Därför vill vi på SMC veta hur det är ställt med vägarna och vägunderhållet. Delta i vår kampanj "Grusspaning 2014" och berätta för oss om du ser att man lämnat lösgrus efter vägarbete, utan att varningsskylta om detta.

Var tionde polisrapporterad MC-olycka beror på bristande friktion och det vanligaste problemet är grus på belagd väg. Gruset sopas inte bort och varningsskyltar saknas, trots kraven.

Om du ser brister i vägmiljön, såsom lösgrus efter vägarbete eller annan fara där varningsskyltar saknas, anmäl alltid detta till Trafikverket.

Även SMC vill veta!

SMC har under många år påtalat problematiken för Trafikverket. Det har lett till nya regler för stödremsor och skärpta krav som säger att grus från snabellagning ska vara bortsopat efter 24 timmar, tidigare var kravet 48 timmar. Så länge det finns grus på vägen som kan medföra halkrisk och/eller stenskott säger alla regler och Vägmärkesförordningen att varningsmärken ska finnas uppsatta.

Även om reglerna är solklara för drift och underhåll ligger stödremsorna  i vissa kurvor mer på vägen än i sidan. Grus efter snabellagning förväntas köras bort av bilister. Medan vissa entreprenörer sköter sina driftområden föredömligt med både sopning och varningsskyltar tills gruset är borta ses kraven som i andra driftområden som  frivilliga åtgärder. Entreprenörerna kontrollerar själva vägarna i sitt driftområde – ett förhållande som verkligen belystes i Uppdrag Granskning i höstas. 

Här behöver SMC din hjälp!
Om ingen annan bryr sig måste vi bli mer aktiva. SMC ber dig att under sommaren 2014 att dokumentera grus på vägen. Ta kort, skriv upp vägnummer, plats eller kordinater och skicka detta till grus@svmc.se

Notera gärna om det finns varningsskyltar på platsen från alla håll, om det finns tilläggsskylt med lagningens längd och om skyltarna upprepas efter varje korsning.  Syftet med att dokumentationen är att visa Trafikverket att det arbete som man beställt inte utförs i enligt med gällande kontrakt, lagar och regler. Dessa brister leder till MC-olyckor. När inte beställaren kontrollerar gör vi det istället!

En bra lagning har avvikande färg, är skyltad och överflödigt grus sopas bort inom föreskriven tid. En dålig lagning har samma färg som vägen, är inte skyltad och gruset ligger kvar lång tid efteråt. En bra stödremsa är en som ligger på sidan av vägen. Om det är en kurva där trafiken ofta genar bör den förstärkas så att inte materialet dras ut på vägen. En dålig stödremsa har alldeles för mycket grus och ligger mer på vägen än vid sidan av den.

SMC hade för avsikt att vid årsmötet 6 september utse Sveriges bästa och sämsta lagning, men har bestämt oss för att fortsätta kampanjen Grusspaning ett tag till eftersom MC-säsongen har mycket kvar att ge fortfarande.

Vi meddelar resultatet på hemsidan under hösten. De som lämnat vinnande bidragen får pris och hedersomnämnande från SMC.  

Har du frågor, kontakta SMC:s kansli. 
Skicka bidrag till grus@svmc.se  

Ett exempel på en misslyckad stödremsa som ligger på vägen, inte bredvid den som är tanken. 

Även om gruset har avvikande färg ligger stödremsan på vägen istället för bredvid den. 

Finns en varningsskylt för halka eller stenskott uppsatt vid vägarbetet?