En grusolycka

I slutet av juli 2009 körde Henrik Nilsson omkull i en vänsterkurva på en snabellagning med grus i närheten av Virserum. Han begärde ersättning för självrisken, 4 000 kronor men fick avslag. Två år senare efter ett antal olika turer där SMC hjälpt honom bland annat medmedel från Rättsfonden, fick han rätt av Trafikverket.

SMC:s samarbete med Trafikverket för att minimera grus
Grus som ligger kvar på vägbanan efter snabellagning är ett problem som varje år förorsakar ett antal MC-olyckor. Under 2011 har Trafikverket gått igenom sina styrande dokument, bland annat avseende denna fråga. Resultatet är att grus i samband med snabellagning ska vara borta från vägen inom 24 timmar mot dagens 48. Så länge det finns grus på vägen ska varningsskylt sitta uppe. Det är en mycket positiv förändring som SMC tackar för. Det kommer att ta cirka fem år innan förändringen gäller i alla driftområden.
Trafikverket och Svevia har genomfört projekt för att se hur snabbt grus och sten kan sopas bort efter en lagning. SMC deltog i projektet som visade att det går att minimera tiden till en timme.Läs mer här. 

Henriks olycka
Henrik Nilsson omkull i en vänsterkurva på en snabellagning i närheten av Virserum. Framhjulet släppte på hans Kawasaki Vulcan VN 2000. Lagningen var i samma färg som asfalten. Henrik körde 70-75 km/h på vägen där den högsta tillåtna hastighetsgränsen var 70 km/h. Han var helt oförberedd på gruset som låg spritt över vägen eftersom skyltar som varnade för gruset saknades. Eftersom det skulle vara en stor MC-träff i närheten av olycksplatsen kontaktade Henrik Trafikverket och bad dem sätta upp skyltar för att undvika olyckor i framtiden. Det gjorde man efter fyra dagar. En månad efter olyckan låg det fortfarande kvar grus på olycksplatsen.

Vid olyckan skadades packfickor, belysning, störtbågar, tank, fram- och bakskärm, blinkers och backspeglar. Motorcykeln fick dessutom lackas om. Försäkringsbolagets kostnad för reparationen uppgick drygt 60 000 kronor. Hjälm, jacka, byxor och stövlar skadades också och fick bytas ut. Försäkringsbolaget värderade utrustning till 10 000 kronor.

Henrik krossade tummen och var sjukskriven i tre månader. Henrik är snickare och truckförare och i bägge jobben behövs två tummar. Han har ännu inte full rörlighet i tummen men hoppas bli helt återställd. Henrik krävde skadestånd motsvarande självrisken från Trafikverket; 3000 kronor för motorcykeln och 1000 kronor för skyddsutrustning. Han fick relativt snabbt ett avslag eftersom Trafikverket ansåg inte att man gjort fel.

Olycksplatsen med grus

Hjälp från SMC
Med hjälp av SMC begärde Henrik en omprövning av Trafikverkets beslut. Både SMC och Henrik menade att gruset som låg på vägen kunde utgöra en fara. Dessutom säger såväl entreprenörens kontrakt, Trafikverkets föreskrifter, Väglagen som Skadeståndslagen att Henrik borde få skadestånd för självrisken. Men, Trafikverket vidhöll avslaget och säger att man kontaktat ansvarig entreprenör som bedömde att det inte fanns någon risk för stenskott, halka eller annan fara. Att varningsskyltar sattes upp fyra dagar efter olyckan berodde inte på att entreprenören gjort fel utan att man ville vara trafikanten till lags. Trafikverket ansåg också att Henrik hade kunnat anpassa hastigheten till omständigheterna i enlighet med Trafikförordningen. 70 km/h är högsta tillåtna hastighet.

I det här läget var det nära att Henrik gav upp. Det kostar pengar att stämma en statlig myndighet och Henrik har ingen erfarenhet av detta. Han ansökte och fick bidrag ur SMC:s Rättsfond för att stämma Trafikverket. En advokatfirma kopplades in som lämnade in en stämningsansökan, bilder och polisrapport till tingsrätten i juli 2011. Advokaten ansåg att genom att entreprenören underlåtit att rensa vägbanan från grus efter lagningen har Trafikverket förfarit oaktsamt och därigenom vållat skadorna på Henriks motorcykel och skyddsutrustning.

Beslutet till slut
14 juli 2011 (två år efter olyckan) kom svaret från Trafikverket som ger Henrik rätt och medger hans talan till alla delar! Man säger dock i grunden till beslutet att man är tveksam till om olyckan vållats genom fel eller försummelse i tjänsten hos någon anställd eller underentreprenör. Man säger att en troligare orsak är ”vårdslöshet av Henrik Nilsson som inte anpassat framförandet av motorcykeln med hänsyn till de synliga lagningarna som skett på ett traditionellt sätt med löst liggande grus ovanpå lagningen. ”
På grund av oklart bevisläge, att det gått två år sedan olyckan och att entreprenören därmed inte längre minns detaljerna kring lagningarna samt rättegångskostnader beviljar Trafikverket Henrik ersättning för självrisken, 4000 kronor. Henriks ombudskostnader i detta ärende uppgår till betydligt mer än 4 000 kronor, även om de ersätts av SMC:s Rättsfond. Ombudet har begärt att Trafikverket ska ersätta dessa kostnader vilket de inte gör då det handlar om ett ”småmål” , då har man inte rätt att få ersättning för sina ersättningskostnader.

Har du råkat ut för något liknande?
Trafikverkets beslut betyder att fallet inte går till domstol. SMC vet att många medlemmar varje år råkar ut för liknande olyckor, samtidigt får ytterst få skadestånd. SMC vill därför försöka samla flera fall av motorcyklister som nekats skadestånd för ersättning i samband med liknande olyckor där det saknades varningsskyltar. Har du eller någon du känner råkat ut för detta, skicka mail till grus@svmc.se  eller ring SMC:s kansli 0243-669 70.

Hör av dig!
Har du eller någon du känner råkat ut för en olycka på grus och nekats skadestånd, skicka mail till grus@svmc.se eller ring SMC:s kansli 0243-669 70.