Sverige i EU-parlamentet

EU-valet genomfördes runt om i Europa 22-25 maj. I Sverige ledde valet till en hel del förändringar. Piratpartiet tappade sina två mandat medan Sverigedemokraterna och Feministiskt Initiativ nu tar plats i Bryssel. Miljöpartiet fördubblade sin representation från två till fyra platser. SMC och FEMA kommer givetvis att kontakta nya och gamla parlamentariker inför den kommande mandatperioden!

Sverige har 20 av 751 platser i EU-parlamentet. De svenska representanterna ingår i olika grupper med partikollegor från andra europeiska länder. 

Svenska EU-parlamentariker 2014-2018
Moderaterna förlorade ett mandat och får tre EU-parlamentariker:
Anna Maria Corazza Bildt
Gunnar Hökmark
Christofer Fjellner 

Centerpartiet får även i fortsättningen en EU-parlamentariker: 
Fredrick Federley 

Folkpartiet förlorade ett mandat och får två EU-parlamentariker
Jasenko Selimivic
Cecilia Wikström 

Kristdemokraterna får även i fortsättningen en EU-parlamentariker: 
Lars Adaktusson 

Socialdemokraterna förlorade ett mandat och får fem EU-parlamentariker:
Marita Ulvskog
Olle Ludvigsson
Jytte Guteland
Jens Nilsson
Anna Hedh

Vänsterpartiet behåller en EU-parlamentariker: 
Malin Björk 

Miljöpartiet hade tidigare två mandat men får nu fyra EU-parlamentariker:
Isabella Lövin
Peter Eriksson
Bodil Ceballos
Max Andersson 

Sverigedemokraterna får två EU-parlamentariker:
Kristina Winberg
Peter Lundgren 

Feministiskt Initiativ får en EU-parlamentariker:
Soraya Post 

Piratpartiet hade tidigare två parlamentariker men förlorade sina platser vid valet.

Alla svenska EU-parlamentariker får MC-Folket i sin brevlåda. SMC har kontakt med berörda politiker i MC-politiska frågor. Alla partier förklarade inför valet att man är positiva till kontakt med SMC.

Särskilt intressant för SMC är om någon hamnar i Transportutskottet. Vilka utskott parlamentarikerna kommer att tillhöra avgörs i början av sommaren.  Det nya EU-parlamentet träffas för första gången i början av juli 2014. 

Vill du ha kontakt med EU-parlamentarikerna? Använd EU-parlamentets hemsida.   Du kan också använda respektive partis hemsida.