Annonser

 

Hur kan motorcyklister minska risken för kollisioner?

De flesta kollisioner mellan motorcyklister och andra fordon sker i korsningar. Oavsett vem som har rätt eller fel i trafiken - som motorcyklist förlorar du alltid i en kollision med ett annat fordon.

Trafikverkets djupstudier av motorcyklister som dött i olyckor 2000-2007 visar att 93 personer dödades i en korsning. Som motorcyklist finns det mycket du själv kan göra för att minska riskerna att krocka med andra trafikanter i korsningar.

- Sakta ner om du ser en bil beredd att köra ut från en sidoväg och var beredd på att bilen kommer att svänga ut framför dig, även om bilen har väjningsplikt.

- Kör aldrig om i en korsning. Var femte motorcyklist som dödades i en korsning 2000-2007 hade påbörjat en omkörning. Det finns alltid en risk att bilen du kör om ska svänga vänster.

- Håll avstånd till framförvarande fordon. Det är inte omöjligt att bilen som ligger framför dig ska svänger eller gör en U-sväng. Var extra uppmärksam om bilen saktar ner och börjar vingla, den kan vara på väg att svänga även om den inte blinkar.

- Räkna inte med att du syns även om du har belysning på, har varselväst och håller fartgränserna. Färgglada kläder syns bättre.

- Håll farten! Av dem som dödats i korsningsolyckor 2000-2007 överskred fyra av tio motorcyklister hastigheten med mer än 30 km/timme. Det är farter som andra trafikanter inte förväntar sig. Forskning visar också att bilister tror att motorcykeln håller en lägre fart än den faktiskt gör.

- Ha handlingsberedskap inför korsningar där det finns fler fordon än du och din motorcykel. Titta långt fram, ha några fingrar på bromshandtaget och var beredd på att vad som helst kan hända. Ligg mitt i körfältet för att synas maximalt.

- Ha handlingsutrymme inför korsningar. Bra sikt och säkerhetsavstånd ger dig tid och plats för att kunna styra motorcykeln dit du vill om du eller någon annan gör en felbedömning.

- Gena aldrig i kurvor. Trafikverkets djupstudier från 2000-2007 visade att i åtta av tio mötesolyckor hade motorcyklisten kommit över i mötande körfält.

- Gå en kurs med SMC och träna inbromsning och annan körteknik. Det gör dig säkrare, mer riskmedveten och du kan träna dig inför paniksituationer som ilband medför felaktiga överlevnadsreaktioner. Kurserna hittar du här.