Annonser

 

Miljömedvetenhet

SMC arbetar aktivt med miljön.

Att tänka på miljön är en självklarhet för SMC. Några exempel på detta är:

  • att vår medlemstidning MC-Folket trycks i Sverige
  • att MC-Folket trycks på miljövänligt, klorfritt papper
  • att SMC-Boken trycks i Sverige
  • att utskick med vanlig post minimerats och istället sker via e-post
  • att styrelsemöten förläggs till Stockholmsområdet
  • att resor sker med tåg eller samåkning i så stor utsträckning som möjligt i hela organisationen
  • att vi när det är möjligt kör motorcykel på tjänsteresor. Motorcykeln sliter mindre på vägar, drar mindre bensin, bidrar inte till trängsel och har en betydligt mer miljövänlig tillverkningsprocess jämfört med bilen.

Mer om motorcyklar och miljö hittar du här.

MC-Folket är Svanen-märkt.