FIA

Tidigare var SMC medlem i Alliance International de Tourism, AIT. Numera är AIT och FIA ”Federation Internationale de l´Automobile, enade i en organisation och går under benämningen FIA.

FIA är en global organisation med 213 nationella motorklubbar från 125 olika länder. Totalt representerar FIA 100 miljoner motorister och deras familjer. Enbart Europa finns cirka 40 miljoner medlemmar. SMC och Motormännen är svenska medlemmar i FIA. Organisationer som är medlemmar i FIA hittar du här.

Under 2011 har FIA inlett en satsning som heter "Action for Road Safety". SMC har skickat information till FIA om aktiviteter, åtgärder och information som sker inom SMC för ökad säkerhet bland motorcyklister.
På baksidan av ditt medlemskort hittar du ett emblem med bokstäverna FIA. Det märket kan öppna dörrar och innebära en rad fördelar för dig när du är ute och reser. Till exempel billigare eller rent av kostnadsfri hjälp av andra organisationer som är anslutna till AIT om du får problem i utlandet. Behöver du hjälp vid utlandsvistelse med hotellbokning, hitta en verkstad, bärgning eller något annat – visa ditt SMC-medlemskort och peka på FIA-märket.