Varning för sommarhalka!

2020-06-23
Under de närmaste dagarna kommer det bli högsommar på riktigt i hela Sverige med temperaturer över 30 grader och tropiska nätter. Då kommer problemet med blödande asfalt runt om i landet på vägar med ny beläggningar och på olika vägreparationer. Som motorcyklist är det viktigt att vara uppmärksam på detta. Är vägbanan blank, fet och glimmar i solen då kan den vara hal. Är det en beläggning där flytande asfalt lagts ut som täckts med grus? Då kan vägen vara hal dels på grund av gruset, dels på grund av att gruset inte fastnat i värmen och asfalten under kan vara hal. En vanlig åtgärd vid blödande asfalt är att väghållaren sandar vägbanan – även här kan vägen bli hal. Sist men inte minst, efter en längre tid med värme och uppehållsväder kan det bli väldigt halt när regnet till slut kommer. SMCs tips till alla MC-förare är att sänka farten, att hålla avstånd och att räta upp motorcykeln om du lagt ner den för att minska behovet av bra friktion. Anmäl alltid halka till väghållaren!

Sommarhalka har lett till flera uppmärksammade MC-olyckor, tyvärr flera med dödlig utgång. Trafikverket tog därför 2014 fram en Handlingsplan för sommarhalka 2014 som fortfarande gäller. Korttfattat säger den följande:

- Larm om halka kan anmälas dygnet runt till 0771-921 921. Larm om halka ska alltid tas på allvar.

- När Trafikverket får larm om halka avgör entreprenören vilken åtgärd som ska vidtas (skyltning och eventuellt andra åtgärder)

- Trafikverket säger att entreprenörernas ansvar måste förtydligas genom att beläggningsyta ska godkännas innan trafiken släpps på och skyltar som varnar för halka tas bort.

- Entreprenörernas egenkontroll ska undersökas genom stickprovskontroll

- Systematiska mätningar ska genomföras

- Kunskapen om friktion, åtgärder vid bristande friktion mm behöver öka 

Kör försiktigt på ny beläggning - både under och efter värmeböljan!