Varning för lösgrus, sprickor och potthål!

2018-04-23
Våren har kommit till hela Sverige och många har plockat fram sina motorcyklar. Den gångna vintern har varit extrem med mycket snö, tjäle och långvarig kyla. Det skapar problem, även på vägarnas standard. På våren finns alltid mängder av tjälskott, sprickor, potthål, sand och grus från vinterväghållningen. Ha tålamod med detta, väghållarna måste få tid att åtgärda alla problem. Med tanke på den besvärliga vintern flaggar Trafikverket redan nu för att vägarnas standard kan vara i sämre skick än normalt. Man har påtalat det stora behovet men inte fått mer pengar till underhåll. Det kan också leda till att planerade beläggningar på dåliga vägavsnitt får ställas in eftersom det helt enkelt saknas medel.

Vi motorcyklister vet hur viktigt det är med friktion och vad som kan hända om det är rullgrus på vägen eller sprickor/hål i asfalten. Det går dock inte att begära att alla vägar ska vara åtgärdade omedelbart efter vinterväghållningen när temperaturen letar sig upp över nollstrecket. Senast den 31 maj, beroende på vilken del av landet det rör sig om, ska allt grus från vinterväghållningen vara bortsopat. Större vägar med mycket trafik prioriteras först. Är det någon väg som verkligen behöver sopas omgående - kontakta entreprenören för vägen. Så här i början av säsongen med diverse vägbrister är det viktigt att köra försiktigt och vara beredd på oförutsedda hinder.

Trafikverkets driftområden i Sverige

Tjälskador och hål som uppstår under vintern ska märkas ut innan de lagas. Även hål i vägarna får vara större under vintern och åtgärdas först när tjälen gått permanent ur marken. Kontakta Trafikverkets kundtjänst, 0771-921 921 om du upptäcker större tjälskador och hål i vägbanan som inte är utmärkta med varningsmärke. 

Om tjällossning och vårflod på Trafikverkets hemsida.