Varning för halka på E4

2016-08-11
Kör försiktigt på E4 norr om Söderhamn! Onsdag 10 augusti skedde en mycket allvarlig MC-olycka på E4 norr om Söderhamn. Motorcyklisten körde omkull och krockade med vägräcket. Han skadades mycket allvarligt enligt uppgifter i media. Många har kontaktat SMC, bland annat ett ögonvittne, och berättade att det var svinhalt på vägen på grund av ny beläggning och beläggningsskarv. SMC har informerat Trafikverket. Torsdag 11 augusti har skyltar som varnar för halka satts upp. SMC vet inte om några andra åtgärder kommer att vidtas av Trafikverket. Vi har framfört att varningsskyltar inte minskar olycksrisken. SMC förutsätter att entreprenören undersöker friktionen och vidtar åtgärder för att minska olycksrisken för alla trafikanter och även motorcyklister.

Måndag 8 augusti inleddes beläggningsarbetet norr om Söderhamn. Två dagar senare, 10 augusti, skedde en allvarlig MC-olycka. Än en gång körde en motorcyklist omkull på ny beläggning och krockade med vajerräcket där han skadades allvarligt. SMC hoppas att motorcyklisten överlever räckeskollisionen. Tyvärr har redan sju motorcykklister dött i kollsion med räcken bara under 2016. 
Artikel i Hela Hälsingland.   Bilder och reportage i Larm.Söderhamn 
Artikel i Hela Hälsingland 12 augusti där både SMC och Trafikverket uttalar sig. SMC påtalar problemen med de räcken som står efter vägarna, Trafikverket säger att de räddar 80 liv per år. Inte ett ord sägs om hur myndigheten ska minska den dramatiska ökningen av allvarliga MC-olyckor på Europavägarna. 

Vad hände på E4 i Söderhamn?

Det är omkörningsfilen som får ny beläggning på E4 och de som kontaktat SMC pekar på att det ännu en gång är skarven mellan körbanorna som är hal. Det är ett problem som vållat allvarliga olyckor på E4 tidigare. Ett ögonvittne som såg i backspegeln hur motorcykeln gick omkull då den passerade skarven har kontaktat SMC. Motorcyklisten gled sedan in i vajerräcket och stolparna. 

Vittnet berättade att vattnet inte rann av den nybelagda omkörningsfilen jämfört med högerfilen som inte hade ny beläggning. Skarven mellan vägbanorna bestod enbart av bindemedel. Vägen var så hal att vittnet halkade då hen sprang mot tillbaka mot olycksplatsen på den nybelagda vägbanan. Det var en mycket obehaglig upplevelse som hen självklart har rapporterat till polis för att uppmärksamma halkan på E4 för at inte fler olyckor ska ske.

Friktion är den viktigaste egenskapen för säkerhet, därför har SMC kämpat mycket med frågan  Läs mer här.  

Trafikverket skapade efter detta en handlingsplan för att minimera halka sommartid. SMC förutsätter att den följs.

SMC återkommer med information om E4. Tills dess, kör försiktigt på E4 norr om Söderhamn! 


Foto: Daniel Sjöholm / Larm-Söderhamn