Varför är folk upprörda över ljudnivån från motorcyklar?

2020-06-10
På sistone har mc-kollektivet uppmärksammat nya restriktioner vad gäller motorcyklarna på Europas vägar. SMC har nyligen rapporterat om ett nytt MC-förbud i Österrikes delstat Tirol och även i Tyskland har man infört förbud för motorcyklar på vissa vägar framförallt på helgen. FEMA har analyserat den senaste utvecklingen i samband med olika slags körförbud i andra länder.

Först och främst är buller från motorcyklar ingen ny fråga för tjänstemän och politikerna. Inte heller är det nytt att ljudstörningar skapar hälsoproblem. Det finns även en del organisationer bland annat i Tyskland som aktivt arbetar mot motorcyklisterna. Men det kan konstateras att störningen som människorna upplever är ganska subjektiv. Redan 40 dBA upplevs vara störande. Detta är ett stort problem främst för människorna som bor längs eller i närheten av de mest populära vägarna. Deras rätt till vila i hemmet ska värnas enligt myndigheterna.

Nu ställer sig många av oss frågan: Finns det inte andra störande ljud såsom gräsklippare och andra maskiner som används gärna och ofta i dessa områden? Hur är det med bilarna som gör samma sak som motorcyklisterna och kör fram och tillbaka på de vägarna?

Ja, det kanske kan finnas en poäng i detta, men sanningen är att det är tillverkarna och vi motorcyklister själva som kan visa hänsyn. Många motorcyklister, även om det är minoriteten, verkar inte ha förstått konsekvenserna av deras agerande. Att köra i höga varv och gärna med ett modifierat avgassystem kan dock förstöra för alla andra.

Läs gärna hela artikeln på engelska här:

Vad tycker du att vi kan göra för att förbättra relationen mellan oss motorcyklister och andra vad gäller bullernivån?

Bilden är från Österrike och visar en särskild hastighetsgräns för motorcyklar. En av många åtgärder för att bemöta buller och hastighetsöverträdelser. I det omtalade exemplet i Tirol har sådana hastighetsbegränsningar placerats. Då det fortfarande inte avhjälpte problemet, beslutade man om att införa ett körförbud för vissa motorcyklar.