Välj en laglig trafikskola!

2019-11-26
Svarta trafikskolor blir ett allt större problem. Den illegala verksamheten innebär att körkortstagare blir lurade till en sämre utbildning, trafiksäkerhet, att trafikskolor som gör rätt för sig drabbas av osund konkurrens och att staten går miste om skatteintäkter. För att minska detta och även fusket vid teoriprov har regeringen gett Transportstyrelsen i uppdrag att hitta lämpliga åtgärder som kan minska detta. SMC uppmanar dig som ska ta körkort att ta reda på om trafikskolan är laglig.

Svarta trafikskolor blir allt vanligare. Även om det främst gäller bilar har SMC fått indikationer på att det förekommer även på motorcykel. Detta är en verksamhet där körkortstagare är de största förlorarna. SMC uppmanar dig som ska ta körkort att ta reda på om trafikskolan har tillstånd innan du påbörjar din utbildning. Transportstyrelsen har alla trafikskolor i ett register.

Regeringsuppdraget handlar dels om att hitta åtgärder för att stoppa svarta trafikskolor, dels för att minska fusk vid teoriprovet. Kunskapsprovet är en viktig del av körkortsprovet. Att fuska sig till ett godkänt resultat är inte rätt väg för att bli en säker förare. SMC välkomnar åtgärder som minimerar fusket. 

I regeringsuppdraget sägs att en fråga som ska utredas är att införa "en begränsning att endast Trafikverkets eller godkänd trafikskolas fordon får användas vid prov." Eftersom det inte finns några motorcyklar att hyra av Trafikverket skulle det innebära att alla MC-elever måste hyra MC av en trafikskola vid körprov. 

Att hyra en MC vid körprov från en trafikskola kostar 2500-3000 kronor utöver körprovet på 1645-2145 kronor. Ofta ställer trafikskolor krav på att man tar ett antal lektioner innan prov och hya. Varje lektion kostar 20 kronor per minut. SMC har frågat Trafikverket om de kan hyra ut motorcyklar på samma sätt som de hyr ut bilar för 400 kr/körprov men de har hittills inte tillhandahållit detta. Brist på provfordon leder till att körkortstagare ibland måste avboka körprov då det inte får tag på en MC.

Den höga hyreskostnaden vid körprov är en orsak till att elever som går i trafikskolor ändå väljer att köra upp privat på sin egen MC för att spara pengar. En annan är att man känner sig trygg på sin egen MC, t.ex. om man är kort och inte når ner till marken på trafikskolornas motorcyklar.

SMC har mailat departementet och Transportstyrelsen och bett dem att ta detta i beaktande under utredningen – annars kommer möjligheten att göra körprov på MC att minska dramatiskt.

Läs regeringsuppdraget här. 


Privat övningskörning i kombination med utbildning vid en godkänd trafikskola ger den bästa grunden och utbildningen inför körprovet. Välj rätt trafikskola!