Vajerräcken utreds p g a höga underhållskostnader

2016-11-03
TV4 Nyheterna uppmärksammar att Trafikverket utreder vilka vägräcken som ska monteras efter vägarna på grund av de höga underhållskostnaderna. Vajerräcken tål minst i frågan om påkörning vilket leder till höga kostnader. Vad TV4 inte berättar är att kostnaderna för att reparera räcken efter påkörningar framför allt betalas av fordonsägarnas försäkringspremier och TFF. Från SMC är vi givetvis mycket glada över Trafikverkets utredning och hoppas att de höga underhållskostnaderna leder till ett totalstopp för vajerräcken.

TV4:s TV-inslag handlar om de höga underhållskostnaderna för räckesreparationer. Detta har lett till ett stopp för nyinvestering av vajerräcken.  Magnus Ljungberg, Trafikverket, berättar i inslaget om en utredning som pågår inom Trafikverket där man ska väga in fler kostnader än investering då det gäller val av räcken, d v s göra en livskostnadsanalys. Magnus Ljungberg talar om både kostnader för underhåll och skadekostnader utifrån olika räckestyper. SMC förutsätter att Trafikverket inkluderar samhällskostnader för MC-olyckor. Bara under 2014-2016 har 16 motorcyklister omkommit i räckeskollisioner vilket betyder en halv miljard kronor. 

Stämmer verkligen de siffror TV4 fått från Trafikverket?
Reportern i inslaget har fått en uppgift från Trafikverket att investeringar i mitträcken kostat 550 miljoner kronor och att underhållskostnaderna är 75 miljoner kronor per år. Detta stämmer inte enligt de siffror SMC fått ta del av genom åren.

Redan 2004 berättade Arne Carlsson, VTI, att Trafikverket satsat 1,8 miljarder kronor på 100 mil mitträcken. Sedan dess har ytterligare 160 mil mitträcken monterats och åtskilliga mil sidoräcken. Med tanke på kostnadsutvecklingen och antalet mil är siffran enbart för mitträcken minst 5 miljarder kronor. Till detta kommer investeringskostnaderna för sidoräcken. Ingen vet dock hur mycket sidoräcken som monterats i Sverige. 

Vid ett möte med MC- och mopedrådet 26 oktober 2016 visade Svensk Försäkring alarmerande siffror angående räckesreparationer från Trafikförsäkringsföreningen, TFF. TFF står för räckesreparationer då ett okänt fordon kör på ett räcke. TFF:s kostnader hade ökat från 80 miljoner till 130 miljoner kronor på bara ett år. Orsakerna är räckesutbyggnaden, att Trafikverket inte redovisat alla reparationer på en lång tid samt en sämre polisrapportering som gör att registreringsnummer inte redovisas. Detta är alltså nästan dubbelt så höga kostnader jämfört med vad som nämdes i TV4-nyheterna. 

Resterande räckesreparationer,  den största delen, betalas till stor del av fordonsägarna genom försäkringspremierna. I Trafikverkets inriktningsdokument för väg- och broräcken som presenterades 2012 nämndes att försäkringsbolagens kostnader uppgick till 160-180 miljoner kronor per år. Det stämmer inte överens med Trafikverkets egna beräkningar som i samma dokument sa att Trafikverkets kostnader för 2011(baserat på reparationer i region Öst) var 186 miljoner kronor per år, varav ersättning från försäkringsbolagen torde uppgå till 53 miljoner årligen. 

För SMC är flera saker tydliga. Ingen verkar veta hur mycket vi skattebetalare satsar på räcken och hur mycket som vi fordonsägare betalar av detta vid påkörningar. Det saknas en samlad bild över hur mycket pengar som satsas på mitt- och sidoräcken. Det finns ingen koppling mellan investeringskostnader och underhåll, trots att detta skulle genomföras redan 2012 enligt Trafikverkets inriktningsdokument för väg- och broräcken, d v s en livskostnadscykel. Det finns inte heller någon hänsyn till skadekostnaderna utifrån olika räckestyper. Det finns ingen analys av vad det skulle kosta att göra andra välmiljöåtgärder istället för att bygga mitträcke och sidoräcke, t ex att välja mitträffling och förlåtande sidoområden istället för sidoräcke. Det saknas också en analys över hur man väljer att montera räcken i mitten och sidan av vägen.

2008 presenterade Hawzheen Karim en doktorsavhandling som handlade om just detta - att inkludera en livskostnadsanalys vid val av räcken. Helt enkelt för att just vajerräcken blir så dyra i längden då denna räckestyp är sämst på att tåla påkörningar. 

För SMC är Trafikverkets utredning välkommen, ju tidigare, desto bättre!