Vajerräcken kan bli dyra i längden

2011-03-21
<p>Vajerräcken är en billig räckestyp att sätta upp på vägarna. Men, om man tar hänsyn till räckens underhållskostnader så finns bättre alternativ. Skaderisken är också högre på vajerräckesvägar.&nbsp;</p>

Kör man längs vägar med vajerräcken ser man ofta pågående reparationer eller stolpar som ligger längs vägen. Därför är det ingen överrasning att underhållskostnaderna är kostsamma. Att dessutom skaderisken är högre på vägar med vajerräcken jämfört med andra räckestyper gör att ansvariga vägmyndigheter bör ta hänsyn till mer än bara investeringskostnaden då man väljer räcke. Det framgår av en doktorsavhandling som nyligen blev klar.

SMC har skrivit om författaren Hawzheen Karim i MC-Folket då han under flera år gjort studier som handlar om räcken och deras livskostnader. SMC är helt eniga med honom om att man bör titta på mer än investeringskostnaden när man väljer vilka räcken man sätter upp på vägarna. Självklart ska man välja räcken som inte behöver repareras efter varje påkörning. Man ska också välja en räckestyp som är bra ur trafiksäkerhetssynpunkt för samtliga trafikanter. Karims doktorsavhandling visar att vajerräcken också innebär en högre skaderisk eftersom fordon som kör in i vajerräcken ofta kan köra vidare. Efter krock med räcket kan bilar köra ut i vägbanan och orsaka sekundära kollisioner med andra fordon eller föremål.

Karim disputerar med sin avhandling i slutet av april. Vill du läsa hela avhandlingen finns den här.