Vad hände i SMC under 2019?

2020-02-20
2019 har varit ett händelserikt år som präglats av en het debatt om sänkningar av hastigheter, allvarliga trafikbrott och sjunkande olyckstal. SMC storsatsade och skickade ut en handledning om hur vägar och gator kan bli säkrare för MC och moped till väghållare och entreprenörer. Många deltog i kurser och gruskurserna . Resorna fortsätter att locka resenärer. I slutet av varje verksamhetsår skriver SMC en verksamhetsberättelse som redovisas i MC-Folket. Läs och fundera över hur mycket arbete som görs med hjälp av ideella krafter runt om i hela landet. Ett stort tack till alla som gör det möjligt för oss att fortsätta kämpa för motorcyklismen i Sverige!

På den inledande sidan i verksamhetsberättelsen finns en sammanfattning av året som gått.

SMC kan se tillbaka på ännu ett innehållsrikt år. Vi har tappat medlemmar som vid årets slut var 64 399 stycken. Samtidigt har ungdomsmedlemmarna ökat med 26 procent. Ekonomin är fortsatt god tack vare höga medlemstal och avgiftshöjning.Samarbetet med Svedea gav SMC nästan 700 000 kronor till verksamheten. Kampanj genomfördes inför EU-valet. Alla ledamöteri riksdagens trafikutskott bjöds in till En kväll på MC och fick testa att köra tvåhjuliga motorfordon med stöd av SMC:s instruktörer.Samarbete med Trafikverket, Transportstyrelsen, STRoch TR kring MC-körkort fortsatte.Dödstalet på tvåhjulig MC var rekordlågt, 27 personer.

SMC publicerade rapport om allvarliga trafikbrott där statistik visar att var tredje som dödas på MC saknar giltigt körkort. Trafikverket gick ut över hela landet och föreslog hastighetssänkningar från 90/100 km/t till 80 km/t. SMC svarade på mängder av remisser, skrev debattartiklar och hade mängder av kontakter i samband med arbetet.

70 000 ex av dokumentet ”Säkrare vägar och gator för motorcyklister och mopedister” skickades ut till medlemmar, kommuner, myndigheter och politiker nationellt, regionalt och lokalt.

Internationellt har SMC gjort stora avtryck genom medverkani konferenser, paneler, översättningar av egna rapporter och engagemang i FIM och Fema.

SMC och MC-Folket har genomfört flera events som lockat mängder av motorcyklister; Mälaren Runt, Hoj-X och Riksträffen. SMC har också deltagit i Start2Ride för att locka nya motorcyklister. SMC School lockade många deltagare till kurser i hela landet. SMC Sports framgångssaga fortsätter och arrangerar Sveriges största roadracing-tävling. SMC Travel erbjöd 27 resor i hela världenför medlemmarna.

Läs hela verksamhetsberättelsen här


Så ser den ut, verksamhetsberättelsen. Ladda ner och läs här.