UN tillåter självkörande fordon i 60 km

2020-07-28
Förenade Nationerna har antagit ett regelverk som tillåter att bilen - inte föraren- är i huvudsaklig kontroll av fordonet från januari 2021. Regeln tillåter att systemet Automated Lane Keeping Systems (ALKS) tar över kontrollen av körningen när det aktiveras i personbilar på mittseparerade vägar där det inte finns cyklister och fotgängare. Föraren kan ta över körningen på eget initiativ eller när bilen begär det. Maxhastigheten blir 60 km/t. FEMA framhåller att systemen inte bör tillåtas innan det finns underlag som visar att att fordonen verkligen kan upptäcka motorcyklar och mopeder i alla sammanhang.

Ett självkörande (autonomt) kör sig själv utan direkt mänsklig insats. Fordonet navigerar och styr med hjälp av sensorer, radar, kamera och GPS. Självkörande, autonoma eller förarlösa fordon, som de också kallas, tros kunna ge en säkrare trafik med färre olyckor, mindre miljöpåverkan och en mer tillgänglig kollektivtrafik. 

UNs regelverk är det första bindande rörande steg 3 då det gäller självkörande fordon. Enligt detta regelverk kan  Automated Lane Keeping Systems aktiveras under vissa omständigheter på gator och vägar med mittseparering där cyklister och fotgängare inte är tillåtna. SMC har läst regelverket och krav finns i UNs regelverk att motorcyklar ska kunna upptäckas i trafiken under olika förutsättningar. Fem steg nämns då det gäller självkörande fordon. 

FEMA har engagerat sig mycket i frågan om självkörande fordon efter en olycka där en MC-förare blev påkörd av en Testa där föraren överlämnat ansvaret till bilen i steg 3. FEMAa generalsekreterare Dolf Willigers säger

-  FEMA förklarade vår oro i frågan redan i oktober 2016 eftersom autonoma fordon inte kunde upptäcka motorcyklar i alla sammanhang. Då var inte systemen testade med motorcyklar överhuvudtaget.FEMA tog kontakt med den nederländska typgodkännandemyndigheten som undersökte frågan. RDWs forskning visade att bilar med den nya tekniken kunde upptäcka motorcyklar i då de befann sig mitt framför bilen men inte när de körde i ytterkanten av körbanan. I flera av testerna måste bilförarna återta kontrollen av fordonet för att förhindra en kollision med motorcyklarna. 

Trots att det gått fyra år har Dolf Willigers och FEMA inte sett något nytt underlag som visar att bilarnas tekniska system inte klarar av att upptäcka motorcyklar i alla sammanhang. :Utan detta underlag anser FEMA att steg 3 i de självkörande fordonen- där föraren ska kunna ta över kontrollen av bilen inte ska tillåtas på allmänna vägar.

- FEMA vill inte stå i vägen för den tekniska utvecklingen men att offra vissa trafikanter för att möjliggöra självkörande fordon är inte acceptabelt för oss, Innan autonoma fordon ska tillåtas köra 60 km/t i trafiken med ett avstånd på 1,6 sekunder utan en aktiv förare vill vi se bevis på att vår säkerhet beaktas, avslutar Dolf Willigers.

Länk till UNs regelverk

FEMAs artikel

Transportstyrelsen är ansvarig myndighet i Sverige och skriver föreskrifter, ger tillstånd och bedriver tillsyn.

SMCs remissvar angående självkörande fordon. 


Dolf Willigeres, FEMA.