Trimmad moppe kan ge föräldern återkallat körkort

2016-05-27
Mopeden är det första fordonet för många ungdomar. Många trimmar moppen med eller utan föräldrarnas medgivande. Det är också ganska vanligt att föräldrar låter barn köra fyrhjulingar och liknande fordon som har krav på körkort utanför inhägnat område. Många föräldrar är dock ovetande om vilka konsekvenser det kan leda till. Tillåtande av olovlig körning kan ge dagsböter, varning i körkortet och i vissa fall även leda till att Transportstyrelsen begär att körkortet återkallas!

Att trimma mopeder är något som alltid pågått. Faktum är att minst var fjärde moped som varit inblandad i en dödsolycka var trimmad. Många hade andra tekniska brister. Därför har MC-branschen, NTF, polisen och svenska myndigheter under många år samarbetat för att minska trimningen. 

En trimmad moped får man inte köra med ett AM-körkort. Barn får inte köra fyrhjulingar om det inte är klassat som lekfordon. Många känner inte till vad det kan betyda för föräldrar att man tillåter detta. Så här säger experterna på Transportstyrelsen: 

En vårdnadshavare eller annan vuxen som tillåter barn att köra ett fordon man inte har behörighet för kan dömas för tillåtande av olovlig körning. Straffet för den vuxne är dagsböter. En trimmad moped får man inte köra med ett AM-körkort. Barn får inte köra fyrhjulingar om det inte är klassat som lekfordon. 

När en förälder döms till böter för tillåtande av olovlig körning enligt 3 § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott så går det en signal till Transportstyrelsens körkortsavdelning som tittar på om föräldern är körkortshavare. Om hen har körkort så ingriper TS med stöd av återkallelsepunkt 6 i 5 kap. 3 § körkortslagen (1998:488).

Praxis i dessa ärenden är att varning kan anses vara en tillräcklig åtgärd. Men det finns också annan praxis som anger att om det sedan tidigare finns en eller flera varningar (eller tidigare återkallelser) så kan en enskild händelse, som vid normal praxis stannar vid åtgärden varning, faktiskt leda direkt till en körkortsåterkallelse.

En annan konsekvens är att försäkringsbolagen kan jämka ersättning om något händer vid tillåtande av olovlig körning.

 

 

 

 

 

Att minska trimning av mopeder är en viktig punkt i MC- och mopedstrategin. 

Transportstyrelsen är föreskrivande myndighet i Sverige. De ansvarar också för körkortsingripanden. 

Folder om moped

Regler om fyrhjulingar

Regler om lekfordon