Trafikverket vill sänka hastigheterna igen

2020-06-16
I dagarna har SMC fått 38 remisser från Trafikverket som innehåller förslag till sänkta hastigheter från 90 till 80 kilometer i 18 län. På alla vägar som har ett trafikflöde över 2000 fordon per dygn och saknar mitträcke vill man sänka hastigheten till 80 om den är högre idag. Finns mitträcke kan hastigheten vara över 100 km/h. SMC har besvarat ett 100-tal remisser tidigare efter att ha gått igenom alla MC-olyckor på varje sträcka under en femårsperiod och baserat på detta föreslagit alternativa åtgärder som SMC bedömer skulle minska olyckstalen istället för sänkta hastigheter som trafikanterna inte bedömer som realistiska. Trafikverket har inte lyssnat på kritik som varit massiv från SMC, kommuner, regioner och näringsliv. Trots att man struntar i det som framförs från SMC kommer vi att fortsätta att besvara remisserna.