Trafikverket tar krafttag för ökad säkerhet

2018-04-12
Trafikverket meddelar i ett pressmeddelande idag att de ska göra en omfattande inventering av motorcyklister i Stockholm och i stora delar av östra Sverige. Målet är att hitta vägsträckor där många motorcyklister blir påkörda. Trafikverket behöver därför tips från allmänheten om sådana sträckor. Nej vänta... vi läste fel. Trafikverkets satsning handlar inte om motorcyklister och MC-säkerhet. Det handlar om grodor och grod-säkerhet!

 I ett pressmeddelande idag meddelar Trafikverket att de ska ta krafttag för ökad säkerhet. Glatt läste vi vidare i texten och insåg att det inte handlade om motorcyklister och MC-säkerhet.

Det krafttag man nu ska göra handlar om satsningar i infrastrukturen för att hindra att fler grodor dör på vägarna. Nedan är ett urklipp ur pressmeddelandet. Visst tycker vi att man ska värna grodor. Det är absolut viktigt. Men det skulle vara mycket välkommet med ett liknande krafttag där man bytt ut ordet groddjur mot motorcyklister.

"Intensiv trafik och ett allt tätare vägnät är ett allvarligt hot mot groddjur. Trafikverket tar därför ett krafttag för att hindra att fler groddjur dör på vägarna. Nu startar en stor inventering av var riskfyllda sträckor för groddjur finns. Inventeringen ska bidra med kunskap om vilka sträckor som är särskilt farliga för groddjuren. Därefter kommer eventuella åtgärder för säkrare passager för grodorna att föreslås.

Trafikverket kommer under 2018 att samla in uppgifter från allmänheten om sträckor där groddjur blir överkörda. Allmänheten kan gå in på Trafikverkets webbplats, och där finns ett frågeformulär med karta där man kan ange var man har sett trafikdödade groddjur. Inventeringen och insamlingen av tips pågår i Stockholms, Gotlands, Uppsala, Västmanlands, Örebro, Södermanlands och Östergötlands län."

Hela pressmeddelandet kan du läsa här.

Men... nu ska vi försöka se positivt på detta ur motorcyklistperspektiv. Vi vet nämligen att grodskydd på vägräcken inte bara kan rädda liv på grodor. De kan sannolikt även minska skaderisken på en oskyddad trafikant som råkar ut för en olycka. Grodskydden påminner nämligen mycket om de underglidningsskydd som monteras i andra länder för att vi motorcyklister inte ska drabbas av krockvåld mot fristående räckesstolpar. 

Nedan är exempel på grodskydd

SMC fotograferade detta redan 2011 och skickade ett varm tack till Trafikverket för att de äntligen monterat underglidningsskydd för ökad MC-säkerhet. Responsen från Trafikverket var aningen undrande. Man förklarade att det inte var för ökad MC-säkerhet, utan ett skydd mot att grodor skulle hoppa upp på vägen och bli påkörda.Vi på SMC ser dock att Trafikverket gör två flugor på smällen i och med grodskydd på vägräcken, så vi är om möjligt mer måna om groddjur nu än vi varit tidigare.