Tack för ditt engagemang!

2018-09-10
Valen 9 september är över. Utgången är oklar på många håll och vi vet inte vilka partier som kommer att leda Sverige. Resultatet är inte heller klart i alla regioner och kommuner. I vår kampanj bearbetades de fem översta på alla riksdagspartiers nationella listor. Vi hade även kontaktuppgifter till toppnamnen i de tolv största kommunerna. SMC vill tacka alla som inför valet riktade uppmärksamhet mot oss motorcyklister genom att kontakta politikerna.

Vad blev resultatet av ditt deltagande? 
Politikerna tvingades att tänka till och vi fick många bra svar från kandidater i hela landet på hur de vill förbättra vägar och andra MC-frågor. 

De 2 899 personliga mail som skickades till de 1 467 kandidaterna och de svar vi fått ger ett bra underlag att jobba vidare med under hösten. Ett exempel är att hela 88 procent svarade ja på frågan om gratis parkering för motorcykel och moped klass I.  Vår webbplats fick 5290 unika besökare och alla politiker öppnade vår epost.

Vill du fortsätta att göra skillnad?

Väg För Alla ser du vilka politiker som har svarat på uppropet och vilka som har ignorerat vårt upprop. 

Hör av dig till dina lokala politiker igen och påminn dem om att hålla vad de har lovat och sätta igång och förbättra vägarna och parkeringsplatserna för oss som kör på två hjul.

Vad händer annars?
Den tidigare majoriteten i Stockholms stad införde avgifter för MC- och mopedparkering. Partierna i opposition har lovat SMC att se över nivån. Sd lovade att slopa avgifterna. Vilka som kommer att styra under de kommande fyra åren är inte klart i dagsläget. SMC Stockholm kommer givetvis att hänga på låset för att försöka ändra det tidigare beslutet. 

Den tidigare rödgröna majoriteten i Malmö införde Sveriges högsta P-avgifter för MC och moped i staden tidigare i år, 25 kronor per timme. De kan nu utmanas av Alliansen tillsammans med sd som tillsammans fått fler mandat. Så här svarade partierna på frågan inför valet.  Samtliga av dessa partier har lovat SMC att se över avgifterna för MC och mopedparkering. 

Den tidigare rödgröna majoriteten i Lund införde P-avgifter för MC och moped med 22 kronor i timmen, d v s lika mycket som för varje bil. Alliansen har nu fått fler mandat vilket öppnar för att se över P-avgifterna för MC och moped i Lund. 

SMC Skåne kommer givetvis att bevaka frågan. 

Riksdag och regering
När riksdagens ledamöter är utsedda kommer SMC att kontakta ett stort antal av dem. Alla ledamöter i Trafikutskottet får MC-Folket och information från SMC. Varje år bjuder vi på ett MC-evenemang för att de ska få uppleva hur det är att köra MC och moped. 

Vi hör också av oss till ett antal ministrar, t ex infrastrukturministern, justitieministern och statsministern. De får självklart också MC-Folket och en beskrivning av vad SMC kan göra för att öka säkerheten bland motorcyklister, vilka kunskaper och erfarenheter vi kan erbjuda regeringen. 

Tack för ert engagemang!