Tack WIMA

2018-11-05
Idag riktar vi ett stort varmt tack till tjejerna i Womens International Motorcycle Association, WIMA. De har samlat in pengar via medlemsavgiften som de skänkt till SMC:s Rättsfond. 920 kronor blev det som tacksamt tas emot. WIMA startade 1950 i USA och har spridit sig till många länder i Europa och resten av världen. I Sverige har WIMA funnits sedan 60-talet och antalet medlemmar ligger runt 60 personer spridda över hela landet.

Vill du veta mer om WIMA och bli medlem? Läs mer på hemsidan. 

SMC Rättsfond är en fond där SMCs medlemmar kan ansöka om bidrag till rättskostnader i frågor som är principiellt intressanta för SMCs medlemmar och som inte ersätts på annat sätt. 

Ett stort tack WIMA för bidraget som kommer att användas till viktiga frågor för Sveriges motorcyklister.