Svara på viltenkät!

2013-11-19
Varje år rapporteras 40 000 viltolyckor med älgar, rådjur, hjortar, vildsvin och rovdjur till polisen. Trenden är stigande och sannolikt finns ett stort mörkertal då många olyckor aldrig rapporteras. Kostnaden för samhället är cirka 3-4 miljarder per år, beroende på mörkertal. Under 2012-2013 har tre MC-förare dött i kollision med älg och två MC-förare vid kollision med rådjur. För att ta reda på mer pågår nu ett forskningsprojekt där trafikanter svarar på en enkät. Givetvis är det viktigt med synpunkter från motorcyklister!

Projektet bedrivs i samarbete mellan Grimsö forskningsstation vid SLU, Älgskadefondsföreningen, VTI, Bilprovningen och Trafikverket. Det finansieras av Trafikverket/Skyltfonden och Älgskadefondsföreningen och pågår under 2013-2014.

Alla är välkomna att svara på enkäten, vare sig man varit med om en viltolycka eller inte. SMC anser att det är viktigt att synpunkter kommer från motorcyklister som är oskyddade trafikanter och hoppas att du svarar på enkäten.

Länk till enkäten.
Läs mer om projektet.

 


En krock med en älg kan få förödande konsekvenser.