Svara på Femas enkät om buller

2018-08-17
I Tyskland och Nederländerna finns det vägar som är förbjudna för motorcyklar på grund av buller. Frågan om onödigt buller från MC är också något som ofta framförs till SMC av allmänheten, politiker och beslutsfattare i Sverige. Vår europeiska MC-federation Fema har gjort en enkät som riktar sig till dig som kör motorcykel och hur du ser på frågan om ljud och buller. Den kommer att användas i Femas lobbyarbete i frågan. SMC hoppas att vi får många svar från svenska knuttar som ger sin syn på saken. Enkäten är öppen till 1 september 2018.

Hundratals vägar är stängda för motorcyklister i Tyskland. Det kan handla om hela veckor, helger eller enbart söndagar. Anledningen är att byar och städer ansökt om att få stänga vägarna på grund av buller och buskörning av motorcyklister. Läs mer i denna artikel. 

Ljud eller buller är en viktig fråga just nu i Fema. Röster höjs för att skärpa gällande gränser ytterligare inom EU. Fema påtalar att det inte är originalljudet som är problemet, det är dels olagliga utbytessystem, dels sättet man kör motorcykel på i olika sammanhang. För att ha underlag i Femas lobbyarbete vill man nu veta hur Europas motorcyklister ser på frågan. Är det skillnad mellan olika länder? Har ålder någon betydelse? Din åsikt är viktig, svara gärna på enkätens nio frågor. 

Länk till enkäten (som är på engelska). 

SMC:s sida om ljud och buller. 


Den här  tyska skylten betyder att motorcyklar är förbjudna lördagar och söndagar samt helgdagar. 


Det finns två sätt att se på utbytessystem bland oss motorcyklister. Dels den här - Loud pipes risk rights.

 


Det andra synsättet är Loud pipes save lives.