Svara på EU-kommissionens frågor om körkort

2020-11-05
Just nu pågår en översyn av det tredje körkortsdirektivet. Körkortssystemet ska utvärderas och nu har alla chansen att lämna synpunkter till EU-kommissionen.Berätta hur du ser på stegvis access, körprovens utformning, krav på tre prov, krav på vissa provfordon och annat som rör MC-körkorten. SMC har svarat på enkäten och skickat med flera underlag som grund för våra argument.

Det är EU-direktivet som ställer krav på ålder, provfordon, innehåll i körprov och annat. Har du synpunkter på körkortsdirektivet har du nu ett gyllene tillfälle att lämna dessa till EU-kommissionen. För att svara på enkäten krävs att du skapar ett konto med användarnamn och lösenord - det är allt. Enkäten handlar om alla körkortsklasser, inte bara A. Du kan svara på svenska. SMC har självklart svarat på enkäten men vem som helst kan svara på den. Enligt kommissionen ska resultatet av utvärderingen där enkäten ingår tas i beaktande vid översynen av direktivet. 
Länk till enkäten.

SMC har gång på gång påtalat att körkortsdirektivet behöver ses över. Det finns inga bevis för att stegvis access, krav på tre identiska prov med tre olika provfordon, krav på att man ska kunna leda en MC i en körgård och göra vissa manövrar vid tre tillfällen ökar trafiksäkerheten. 

Däremot vet SMC att en tredjedel av dem som dödas och skadas svårt på tvåhjulig MC i Sverige saknar giltigt körkort. Kvinnor underkänns oftare i körprov trots mer omfattande utbildning. I de enkäter SMC genomfört säger körkortstagarna att man lagt en stor del av utbidningen på övningar i körgård och att man saknar utbildning i kurvteknik. 

SMC tror på utbildning av motorcyklister som den viktigaste faktorn för säkerhet. SMC tror däremot inte på en komplicerad, krånglig och dyr utbildning med upprepade prov, höga krav på provfordon och där fokus ligger på fordonskontroll i låg fart. 

SMC:s synpunkter i korthet

  • Varje ny motorcyklist ska genomföra en obligatorisk grundutbildning
  • En motorcyklist ska genomföra ett obligatoriskt kunskapsprov och ett obligatoriskt körprov
  • Se över innehållet i utbildningen och utgå från motorcykeln - inte bil
  • Se över innehållet i körprovet.
  • Se över innehållet i kunskapsprovet
  • Se över kraven på provfordon.
  • Sänk provavgifterna för A-proven till samma kostnad som för B  
  • Momsbefria körkortsutbildningen
  • Återgå till tidigare åldersgränser: A1 16 år, A2 18 år, A 20/21 år
  • Förenkla A-körkortstagande då elever tar B-körkort

SMCs svar till EU-kommissionen hittar du här.

FEMAs svar.


Privat övningskörning är ett bra komplement till utbildning i trafikskola.