Spar tid och pengar, minska trängseln - kör MC!

2014-10-03
Om du bor i Stockholm kan du spara både tid och pengar genom att pendla med motorcykel och moped. Det visar ett mobilitetstest som genomfördes på sträckan Täby-Stockholms city 9 september. Väljer du att köra motorcykel istället för bil sparar du nästan en halvtimme om dagen, 250 kronor i parkeringsavgifter och trängselskatt och du får en lägre bränslekostnad. Mobilitetstestet har gjorts i 14 städer i åtta EU-länder och visar att tvåhjuliga motorfordon är ett smart alternativ för pendling i storstad. Det bidrar dessutom till minskad trängsel. SMC uppmanar alla svenska städer att se MC och mopeder som en del av lösningen på trängselproblem.

SMC Stockholm genomförde testet tillsammans med Köp en scooter. Fem testpersoner startade på Kolmilegränd 1, Täby. De skulle färdas till Kungsgatan 48, Stockholms city med olika transportmedel: motorcykel, moped klass I, moped klass II, bil samt kommunalt. Starten gick 07.40 och vid målet, Kungshallen, satt tidtagaren Maria Nordqvist. 

Sträckorna per fordon varierade mellan 18-22 kilometer beroende på färdmedel. Moped klass II fick göra på GCM-vägar medan moped klass I fick ta en omväg då den inte får köra på motortrafikled och motorväg. 

Först till målet kom motorcykeln på 39,08. Den körde delvis i bussfil och parkerades snabbt på en ledig plats på gratis MC-parkering.

Som god tvåa kom faktiskt bilföraren som var förvånad över att det var ovanligt lite köer denna morgon. Även om bilen kom fram snabbare än förväntat är bilen det klart dyraste färdmedlet på grund av trängselskatt och parkeringsavgift, som uppgår till minst 250 kronor per dag. 

Trea kom moped klass II, 53,4 minuter, två minuter långsammare än bilen men med en högre snitthastighet. Färden hade kunnat gått snabbare om föraren varit mer förtrogen med vägen och om skyltningen varit bättre. Mopeden kunde snabbt parkeras vid närmaste cykelställ. 

Föraren av moped klass I och pendlaren med kollektivtrafik kom i mål samtidigt. Mopedföraren fick söka parkeringsplats på tre olika platser och promenera en längre sträcka vilket kostade minst tio minuter. Varje avgiftsfri MC-parkering i området var nämligen upptagna. Tiden kan också kortas om testpersonen kör sträckan varje dag och känner till de bästa resvägarna från Täby till city. 

Personen som åkte kollektivt hade otur. Den buss han skulle ta kom nämligen inte! Han fick därför vänta ytterligare 15 minuter på nästa buss innan han kunde påbörja sin resa, först till Danderyds sjukhus där det blev byte till tunnelbana för vidare färd till målet. Hade bussen kommit enligt tidtabell hade hans resa varit snabbare. 

Färdmedel Tid(minuter) Km/timme T-skatt/parkering
Motorcykel 39,08 29,17 0
Bil 51,3 21,27 250
Moped klass II 53,4 23,05 0
Moped klass I 65.5 17,4 0
Kommunalt 65,5 16,66 0


14 städer i 8 länder har gjort tester

Över 60 procent av EU:s befolkning bor i tätorter och städerna förväntas växa vilket betyder ett ökat behov av transporter för pendling. I många städer i Europa är det ständiga köer vilket betyder en årlig samhällskostnad om en miljard Euro!  

FEMA, Federation of European Motorcyclists Associations, beslutade därför att göra mobilitetstester där MC och mopeder jämförs med andra färdsätt. Mobilitetstestet i Stockholm är ett av 14 tester som genomförts runt om i 14 städer i åtta olika länder. Resultatet är solklart - motorcyklarna är snabbaste fordonet i nästan alla städer. I Dublin kan man spara nästan två timmar per dag på att välja MC istället för bil. Faktiskt var också trampcyklisten 35 minuter snabbare än bilisten i Dublin! I Oslo, där motorcyklar tillåts köra i bussfiler spar motorcyklisten en timme och 16 minuter varje dag jämfört med bilisten. I Rom spar man en timme per dag genom att köra MC eller moped.

Att MC- och mopedförare dessutom spar pengar i form av befrielse från tullar och trängselavgifter och parkeringsavgift samtidigt som fordonen drar mindre drivmedel gör det ännu smartare att välja tvåhjuligt motorfordon för pendling. Alla resultat finns på FEMA:s hemsida. Städerna som deltagit är Stockholm, Oslo, Dublin, Rom, Strasbourg, Caen, Marseilles, Mulhouse, Stuttgart, Hamburg, Basel, Lausanne, Antwerpen och Bryssel. Där finns också bilder och videos från mobilitetstesterna i några städerna!


Testförarna fick kaffe vid målet på Kungsgatan!

Skrämmande kommentar
Resultatet från mobilitetstesterna runt om i Europa skickades självklart ut som ett pressmeddelande från FEMA vars medlemmar gjorde testerna. Döm om vår förvåning när en välrenommerad forskare kontaktade FEMA och sa upp bekantskapen. Han anser att det är farligt att köra motorcykel och moped, därför ska inte FEMA informera om fördelarna med att köra MC och moped på ett sätt som gör att fler börjar köra dessa fordon. Forskaren menar att vi måste minska användningen av MC och mopeder för att sänka olyckstalen!  FEMA har givetvis ifrågasatt påståendet och frågat om hela forskningsföretaget står bakom detta. I skrivande stund har inget svar kommit.

 Alla organisationer inom FEMA och SMC förutsätter att alla parter samarbetar för att alla fordon ska få finnas och användas, även motorcyklar och mopeder, och att deras fördelar ska användas för framtidens transport- och trafikplanering.  Alla kan inte cykla, promenera eller åka kommunalt även om fokus idag ligger på dessa färdmedel. 

SMC:s budskap till ansvariga i svenska städer
Utifrån resultatet är SMC:s budskap till alla trafikplanerare i stat och kommuner: Satsa på tvåhjuliga motorfordon för att minska trängsel! Se tvåhjuliga motorfordon som en del av lösningen och inte som ett problem. Öppna bussfiler för motorcyklar, erbjud avgiftsfria parkeringar för motorcyklar och mopeder och åtgärda brister i vägmiljön som medför faror för oskyddade trafikanter. Tänk på oss då ni utformar korsningar där många olyckor sker i tätort. Videon från Oslo visar tydligt de stora fördelarna för MC- och mopedförarna har då de får köra i bussfilerna.  

Film från Oslo. 

Läs mer om mobilitetstesterna som genomförts i Europa på FEMA:s hemsida. 


Testförare i mobilitetstestet: 
Bo Hagbäck, Scania MC-klubb (kommunalt)Johan Bergström, Köp en scooter (moped klass II) Nina Wallenberg, SMC Stockholm (moped klass I) Björn Strandberg, SMC Stockholm (bil) Hans-Ove Görtz, SMC Stockholm (MC).

SMC riktar ett stort tack till Köp en Scooter och SMC Stockholm som gjorde det möjligt att genomföra mobilitetstestet i Stockholm 2014.