Slut på premier till elmotorcyklar

2018-12-17
Den budget som riksdagen röstade igenom vecka 51 innehåller inga pengar till el-motorcyklar, elmopeder och elcyklar inför 2019. Även om Naturvårdsverket inte fått något regleringsbrev för 2019 finns det inget som talar för att medel kommer till inköp av lätta elfordon. Omkring 50 personer fick 10 000 kronor var under 2018 som bidrag till inköp av elmotorcykel. Totalt betalades 440 miljoner kronor ut i bidrag till privatpersoner.

Den 18 december 2017 blev reglerna för elfordonspremier klara och beslutade i riksdagen. 350 miljoner kronor årligen för att dela ut bland dem som köper elcykel, elmoped  och elmotorcyklar 2018-2020.  Bakgrunden till beslutet var att fler elcyklar, elmopeder och elmotorcyklar kan förbättra förutsättningarna att pendla och transportera sig klimatvänligt och tillgängligt, också över lite större avstånd. Om fler använder lätta elfordon istället för bil kan den globala resursanvändningen och klimatutsläppen minska. De kan också bidra till en bättre folkhälsa. Bidraget var max 10 000 kronor per person. 

Från början var motorcyklar exkluderade från regeringens förslag men SMC uppvaktade departementet vilket gav resultat.  Förslaget ändrades till att omfatta inte bara elcyklar och elmopeder utan även elmotorcyklar. 

Den blev dock inte den tidigare regeringens budget för 2019 som fick majoritet i riksdagen utan kristdemokraterna och moderaternas budgetförslag. Detta leder till att tidigare fattade beslut upphör eftersom inga medel finns för fortsatta utbetalningar.

Länk till tidigare artikel om elbidrag till elmotorcyklar. 


Snabbladdning av Energica elmotorcykel. Foto: Gert Thell.