Släpfrågan löst!

2012-03-22
<p>Tre års kamp för att tillåta kopplingsanordning på motorcykel i Sverige är över! Idag presenterar Transportstyrelsen den nya föreskriften som gör att du som vill sätta en dragkrok på din motorcykel kan göra detta, utan att ansöka om dispens. Istället kan du åka direkt till registreringsbesiktning med din hoj från 16 april 2012.</p> <p>Äntligen säger vi på SMC och många motorcyklister runt om i landet som vill köra med släp.</p>

"Jag hoppas alla motorcyklister som vill köra med släp är nöjda och glada nu när vi äntligen fått ett regelverk som tillåter detta, säger Maria Nordqvist, SMC, som drivit frågan under tre år.
"Det är otroligt skönt att frågan äntligen är löst och det känns som en bra start på MC-säsongen 2012. Alla enskilda MC-ägare slipper krånglet och osäkerheten med att söka dispens och sparar samtidigt 1 200 kronor",  fortsätter Maria.


På väg mot bromstester med släpvagnar.

Vad säger föreskriften?
Föreskriften säger att kopplingsanordningen ska uppfylla kraven i gällande EG-direktiv samt att den ska vara monterad i ramen i motorcykelns längsgående centrumlinje. Finns inga krav från MC-tillverkaren kan man använda dragkrokstillverkarens uppgifter. För amatör- och ombyggda fordon gäller att man endera har ett typgodkänt drag eller att konstruktionen och dess montering kontrollerats och godkänts av SFRO.

Motorcykelns högsa släpvagnsvikt för bromsad/obromsad släpvagnsvikt får inte överstiga:
1. 150 kilo,
2. hälften av motorcykelns tjänstevikt minskad med vikten av bränsle och verktyg som hör till motorcykeln
3. den vikt som kopplingsanordningen är konstruerad för.

Alltså: Köp ett godkänt drag, montera enligt anvisning och boka tid för registreringsbesiktning!

Historiken kring släpvagnsfrågan
Problemet uppstod 29 april 2009 då Bilprovningen, utan förvarning, började tillämpa ett gammalt direktiv. Man krävde då att MC-tillverkaren intygade hur mycket massa motorcykeln kunde dra. SMC blev nerringda av förbannade MC-ägare och har sedan dess försökt hitta en lösning på problemet.

Vad har SMC gjort?
- SMC har uppvaktat EU-kommissionen eftersom allt bottnar i ett EG-direktiv. Eftersom Sverige är det enda land som tillämpar regeln kunde man inte göra något.
- SMC har frågat McRF som representerar MC-tillverkarna i Sverige. Ingen tillverkare ansåg att man kan utfärda något sådant intyg.
- SMC har frågat ACEM, som representerar MC-tillverkarna i Europa. Ingen tillverkare kan utfärda det intyg som begärs i Sverige och ansåg att detta problem måste lösas i Sverige.
- SMC har träffat Transportstyrelsen ett antal gånger och lyft frågan.
- 18 maj 2010 arrangerade SMC ett möte på Amsbergs gokartbana där ett antal MC-förare genomförde bromsprov med och utan ABS samt med och utan släp. Man genomförde också broms med undanmanöver på en Guldvinge med släp. Vid denna träff deltog Transportstyrelsen, McRF, Honda, ROc Sweden, SFRO, SMC och ett stort antal släpvagnsälskare.
- SMC har genomfört en enkätundersökning bland släpvagnsåkare som visar att man kör mer än genomsnitts-knutten, man har inga tekniska problem samt att man kommer inte att köpa en MC innan det är tillåtet att montera en dragkrok på den.
- SMC fick uppgifter ur STRADA om olyckor bland MC med släp. Det fanns inga sådana registrerade.
SMC har fått uppgifter om alla registrerade motorcyklar med dragkrok i Sverige, som kunnat användas om man själv kör en likadan hoj med samma årsmodell.
Svenska Honda MC genomförde ett test på två Guldvingar där den ena kört med släp, den andra utan. Testet visade varken tecken på utmattning eller sprickbildning. Det ledde till att Guldvinge-ägare kunde börja ansöka om dispens.

Allt detta fick Transportstyrelsen att i början av 2011 påbörja arbetet med nya föreskrifter. I avvaktan på att de skulle bli klara öppnades möjligheten att ansöka om dispens. Tyvärr utfärdades ett antal dispenser som var helt odugliga i verkligheten varför SMC ännu en gång lyckades ändra förfarandet. Ett tag underkände dessutom Bilprovningen den enda kopplingsanordning som finns på marknaden frånb Roc Sweden. Detta problem har också lösts. I  somras svarade SMC på remissen som nu blir verklighet 16 april 2012.

Länk till föreskriften.
SMC:s sida om MC och släpvagnar.

Släpvagnsfrågan är ett bra exempel på att EG:s typgodkännanderegelverk är avsett för standardhojar i originalutförande. När det börjar handla om saker som sidvagnar, släpvagnar, trikes ombyggda och amatörbyggda fordon uppstår problem. Här har SMC under de senaste tolv åren lyckats förändra ett antal regelverk som gjort det möjligt att behålla en mångfald av motorcyklar på de svenska vägarna. Genom SFRO har Sverige ett system som gör det möjligt att få bra och säkra byggen godkända, trots regelverk från EU. Givetvis kommer SMC att fortsätta driva fordonsfrågor som vi alltid gjort.

Har du frågor om föreskriften, kontakta Transportstyrelsen.


Janne är en lycklig ägare till GW med släp


Max Kaillga från GWCS deltog också på släpvagnstestet i Amsberg