Satsa på huvudet

2018-04-17
Hjälmen är den enda lagstadgade utrustningen som krävs vid MC-körning. Att satsa på en hjälm med så bra skyddsegenskaper som möjligt är självklart. Tyvärr finns en del produkter på marknaden som inte uppfyller kraven, denna vecka återkallades tre modeller från tillverkaren Qtech. Dessutom säljs begagnade MC och mopedhjälmar via Internet och återvinningsbutiker. SMC råder dig att alltid köpa en ny hjälm, att vårda hjälmen och att byta ut den regelbundet.

Att du har en godkänd oskadad hjälm av god kvalité är självklart. Hjälmar testas i Europa enligt standard ECE 22:05. Även om en hjälm är testad finns det stora variationer på en hjälms kvalité.  Under 2017 genomfördeTestfakta två tester av MC-hjälmar. Den första testen visade att två av åtta hjälmar inte klarade kraven. I det andra testet ändrades islagsvinkeln för hjälmarna, då godkändes de underkända hjälmarna. Läs mer på denna sida. 

I Sverige finns ingen utpekad myndighet som har ansvar för tillsyn av hjälmar för MC. Det har SMC påtalat för Konsumentverket och Transportstyrelsen som tvistar om ansvaret. Vi väntar på att regeringen ska avgöra frågan. SMC publicerar alltid motorcyklar och MC-relaterade produkter som återkallas från marknaden. Under vecka 13 återkallades tre hjälmar från en kinesisk tillverkare. 

Qtech / Jix – Q7/ FF007. Hjälmarna uppfyller inte gällande krav i ECE 2205. Läs mer här. 

Qtech / ZPF. HJälmarna uppfyller inte kraven i ECE 2205. Läs mer här. 

Qtech / Jix. Hjälmarna uppfyller inte kraven i ECE 2205. Läs mer här.

Köp aldrig begagnad hjälm

En av våra medlemmar mailade SMC och bad oss uppmärksamma att återvinningsbutiker och Internetsajter säljer begagnade hjälmar till barn, ungdomar och vuxna. Denna försäljning är inte bra eftersom ingen vet vad hjälmen varit med om innan den lagts ut till försäljning. SMC rekommenderar alla att alltid köpa en ny hjälm - både till sig själv och sina barn. SMC påtalar behovet av marknadstillsyn ännu en gång för de berörda myndigheterna Transportstyrelsen och Konsumentverket. 

Sharp i UK
I andra länder är myndigheterna betydligt mer aktiva för att informera om hjälmar och deras säkerhetsnivå. Ett lysande exempel från  UK är SHARP. Det är regeringens egen kontrollfunktion där brittiska testinstitut testar och betygsätter hjälmar som kommer ut på marknaden.  Länk till Sharp.   Här kan du titta på den hjälm du är intresserad av och se vilket betyg den fått innan köpet.

SMC:s infoblad om hjälmar. 

Klicka för större bild

Begagnade MC-och mopedhjälmar på Erikshjälpen i Växjö.