Sänk avgifterna för körprov på MC!

2011-11-02
<p>Sänk provavgifterna för A-körkorten! Det uppmanar SMC i ett remissvar som skickades i början av november till Näringsdepartementet. MC-proven är idag mer än dubbelt så dyra jämfört med B, C, D och taxiförarlegitimation och Trafikverket föreslår ingen ändring av avgifterna. &nbsp;Med den nya körkortstegen som införs 2013 kan det betyda sex gånger högre avgift, &nbsp;enbart för körprov för A-behörigheterna. Skillnaden är orimlig och orättvis anser SMC!&nbsp;</p>

Detta är en del av innehållet i SMC:s remissvar:

Antalet innehavare av A-körkort har minskat med 814 000 personer under perioden 1990-2010. Sedan 2004 har allt färre tagit MC-körkort i Sverige. Antalet A-körprov har minskat med 40 % medan B-körproven ökat med 10 % sedan 2004.

Körkortsutbildning handlar om att skapa trafiksäkra förare. Även om Sverige har en hög nivå på utbildningen finns det personer som väljer att köra olovligt och de återfinns tyvärr i hög grad bland dem som omkommer. Under perioden 2003-2007 omkom 200 motorcyklister. Av dessa saknade en fjärdedel körkort för MC. Motsvarande siffra för 2010 var en tredjedel. Det kan vara så att man köper motorcykel men väljer bort körkortet. Risken för upptäckt är liten och kanske är en risk man är beredd att ta i förhållande till kostnaderna för att ta körkort. Ett dyrt och komplicerat körkortssystem kan därför minska trafiksäkerheten istället för att öka den.

Körkortsstegen A idag och från 2013
Ett A-körkort kan idag fås på två sätt och systemet förändras från och med 2013. Ett alternativ från 2013 är en stege med prov vid 16 år (A1), 18 år (A2) och 20 år (A). Det nya körkortssystemet kommer att betyda ökade kostnader för alla som vill köra motorcykel, något som inte nämns i Trafikverkets konsekvensbeskrivning.

Högre kostnader för A jämfört med B
SMC anser att det råder ojämställdhet mellan fordonsslagen, detta förhållande gäller även myndigheternas avgifter. Trafikverkets obligatoriska körprov är mer än dubbelt så dyrt för motorcykel jämfört med bil idag och det kommer inte att förändras i och med förslaget; 1 650 (2 145)kronor respektive 800 (1 040) kronor.

En motorcyklist som börjar köra vid 16 års ålder måste göra två prov idag och tre från och med 2013. Det betyder att kostnaden blir sex gånger högre för motorcykel jämfört med bil, 4 950 kronor respektive 800 kronor. Körprovstatistiken visar att cirka 70 % av A-eleverna godkänns vid körprov. 30 % gör med andra ord fler än ett prov och för dem blir kostnaden ännu högre. Kvinnor underkänns i högre grad än män och drabbas därför hårdast.

A-elever har samma avgifter som yrkesförare
De som avlägger körprov för att bli trafiklärare, för att köra tung lastbil eller buss med tungt släp kommer med största sannolikhet att använda körkortet i sin yrkesutövning. Det är inte osannolikt att de får kostnaden betald av en arbetsgivare. Dessa yrkesförare betalar samma avgift för körprov som en studerande 16-årig tjej/kille som ska köra en motorcykel med 125 kubik och 15 hk. Ungdomen måste sedan avlägga ytterligare två prov för att få framföra en motorcykel med < 35 kW och > 35 kW. En person som ska köra taxi betalar med nya förslaget hälften av vad 16-åringen betalar i avgift för körprov. Detta förhållande är djupt orättvist anser SMC.

Kostnadstäckning för Trafikverket och konsekvens vid sänkt avgift för A
SMC har frågat varför avgiften för körprov för A-behörighet är dubbelt så hög som för B-behörighet. Svaret är att avgifterna ska täcka kostnaderna för det område som krävs vid körprov enligt gällande föreskrifter. Vid förarprov A måste också förarprövaren framföra ett eget fordon. Huvudprincipen i Trafikverkets förslag är att varje enskild avgift ska nå full kostnadstäckning. Avsteg kan göras inom ett resultatområde. Att ett minskade antal A-elever ska bära myndighetens kostnad för övningsområden och fordon är inte rimligt anser SMC.

SMC föreslår att avgifterna för körprov för A-behörigheterna ändras och jämställs med B, C, D och taxiförarlegitimation. De förlorade intäkterna kan man få tillbaka genom att höja avgiften för B,C, D och taxiförarleg med ytterligare tio kronor till 810 (1 050) kronor.

SMC har inget att invända mot att avgift för kunskapsprov höjs till 400 kronor. Det är en liten del av totalkostnaden för ett körkort och här är avgiften identisk för samtliga fordonsslag.

SMC har idag skickat vårt remissvar till samtliga remittenter på listan och uppmanat organisationer utanför listan att skicka in remissvar till Näringsdepartementet.

Hela SMC:s remissvar kan du läsa här.

.

Ung = körkortslös?

Rädda återväxten!

En körkortskostnad på 40.000 är ingen överdrift för den som börjar med moped och slutar med tung MC. Den som väljer att inte ta körkort för mellanklass-MC måst vänta till 24-års ålder för direktaccess för tung MC. Jämförelse