Så hanterar SMC corona-viruset

2020-03-17
I likhet med resten av samhället påverkas SMC av corona-viruset. Det handlar om personal, förtroendevalda, distrikt, instruktörer, guider, resurser och alla som planerat att delta i verksamhet inom SMC som är planerad i Sverige och andra länder under 2020. SMC följer regeringens och myndigheternas direktiv för att stoppa smittspridningen. Här följer en aktuell beskrivning av hur SMC hanterar situationen. Som alla vet går utvecklingen snabbt och ingen kan förutse vad som händer ens inom den närmaste veckan. Därför kommer sannolikt SMC att återkomma med ytterligare information om läget.

Kansliet
Personalen arbetar hemifrån då det är möjligt. De som är sjuka eller har sjuka familjemedlemmar arbetar hemifrån och har karantän sju dagar.  All personal som varit utomlands har 14 dagars karantän och arbetar hemifrån. Allt för att stoppa smittspridningen. I stort sett alla planerade möten och aktiviteter inom den närmaste månaden har ställts in.

Styrelsen
För att förhindra smittspridning i samband med transporter till och från möten hålls styrelsemötet 20 mars via dator och telefon. Styrelsens protokoll från Teams-mötet 15 mars hittar du här.

Distrikten
SMCs distrikt informeras fortlöpande om corona-viruset och dess konsekvenser.  

Aktiviteter inom SMC
Vid styrelsemötet 20 mars kommer strategi och riktlinjer att diskuteras rörande aktiviteter, kurser och resor inom SMC, School och Travel. Resultatet kommer att publiceras på SMCs hemsida.

UDs avrådan och SMC Travel
Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande avråder UD från icke nödvändiga resor till alla länder. Beslut om avrådan togs 14 mars 2020 och gäller till och med 14 april då en ny bedömning kommer att göras.

Denna avrådan har gjort att resan till Andalusien ställts in. Parlamentet på Isle of Man har beslutat att ställa in TT-tävlingarna varför även den resan ställts in. Alla deltagare har informerats och för alla resor där UDs avrådan gäller. SMC Travel följer utvecklingen noga på samtliga destinationer.