STRADA-debatt i riksdagen

2020-03-17
Flera riksdagsmän har uppmärksammat SMCs pressmeddelande om utestängningen från statistiksystemet STRADA dit polis och sjukvård rapporterar alla trafikolyckor. Thomas Morell (sd) har ställt en interpellationsfråga som ska debatteras idag med infrastrukturminister Tomas Eneroth (s). Mikael Larsson (c) har ställt en skriftlig fråga till ministern. Är du intresserad kan du följa debatten live från riksdagen i eftermiddag.

Dagligen har SMC använt statistik från Strada (Swedish Traffic Accident Data Acquisition) och Trafikverkets djupstudier av dödsolyckor på tvåhjulig motorcykel. Statistiken ligger till grund för SMC:s faktabaserade trafiksäkerhetsarbete centralt, regionalt och lokalt. Statistiken ligger till grund för fortbildningar, förslag till åtgärder och används i presentationer, rapporter och kontakter med media, remissvar, motorcyklister, beslutsfattare, myndigheter och andra nationellt och internationellt. Man kan, utan att överdriva, säga att olycksstatistiken varit utomordentligt viktig för SMC:s verksamhet.

Genom utestängningen måste varje uttag föregås av en beställning. Alternativt kan en prövning ske vid varje uttag i Etikprövningsnämnden. SMC har nu fått det första uttaget. Det är tyvärr i stort sett oanvändbart eftersom allt som rör händelseförloppet, det vill säga vad som ledde fram till olyckan, är borttaget. Var det grus på vägen? Berodde olyckan på att en bil svängde utan att uppmärksamma MC.n? Var det en hal beläggning? Varför körde en motorcyklist rakt in i ett räcke på en raksträcka? Allt detta är viktig information för vårt trafiksäkerhetsarbete som SMC och hundratals andra användare inte längre kommer år. SMC kommer att överklaga Transportstyrelsens beslut att inte dela information om varför olyckan skedde. Bara myndigheter, kommuner samt forskare vid högskolor och universitet ska kunna komma åt den fullständiga statistiken.

Thomas Morell (sd) har ställt en interpellationsfråga till ministern. Debatten blir efter 13.00 i eftermiddag och sänds live från riksdagen. 

Mikael Larsson (c) har ställt en skriftlig fråga till ministern som kommer att besvaras skriftligt av ministern. 

SMC har också fått inbjudan att träffa Elin Gustafsson (s) för för att diskutera detta och vårt trafiksäkerhetsarbete. 

Är du intresserad av att lyssna på interpellationsdebatten, gå in på riksdagens kalender och se den live.