50-personersgränsen betyder inställda kurser

2020-04-01
Tyvärr är detta inget aprilskämt även om texten publiceras 1 april. SMC har noga undersökt och värderat olika tillvägagångssätt för att kunna genomföra så stora delar som möjligt av vår planerade verksamhet utifrån samhällets nya regler. Samhällets regler och intentioner styr SMC:s agerande i aktuella frågor. Idag är högsta prioritet att minska smittrisken och inte utsätta någon för onödiga risker. SMC följer därför alla rekommendationer från svenska myndigheter och ställer in körningar på storbana till och med 27 juli. Samtidigt beslutar varje distrikt vilken verksamhet man kommer att genomföra i övrigt.

Hur påverkar regeringens senaste beslut om 50 deltagare SMC?
Från och med 29 mars begränsas antalet deltagare i allmänna sammankomster till 50 personer från tidigare 500 personer. Syftet är att förhindra smittspridning. Både statsministern och experter från Folkhälsomyndigheten påtalar i alla sammanhang individens ansvar att följa rekommendationer och regler bland annat genom att undvika alla former av icke-nödvändiga resor och begränsa alla sammankomster till max 50 personer. 

Även om Ordningslagen inte omfattar SMCs kurser rekommenderar Folkhälsomyndigheten att sammankomster med fler än 50 personer ska undvikas samt att en riskbedömning ska göras före genomförandet för att dels utvärdera eventuella risker, dels vidta riskreducerande åtgärder.

Allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta
Folkhälsomyndigheten presenterade 1 april allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19.  De nya allmänna råden innebär att man bör undvika större sociala sammanhang där flera personer träffas och undviker onödigt resande. Även om det inte är straffbart att bryta mot råd handlar detta om att var och en i Sverige har ett ansvar för att förhindra spridning. Det är därför statsministern och samtliga myndigheter ständigt upprepar att vi aldrig ska träffas fler än 50 personer. Det budskapet riktar sig till alla i Sverige.  

Alla storbanekurser och SMC-Sportdagar ställs in till och med 27 juli

SMC centralt, SMC Skåne och SMC Väst kommer att följa rekommendationerna för att bidra till att stoppa smittspridningen, både då det gäller SMC School och SMC Sport.  Gemensamt för körningar på storbana är att det alltid är mer än 50 personer på området och att kurserna innebär långa resor inom landet.  SMC ställer in samtliga kurser på storbana och alla körningar inom SMC Sport till och med 27 juli 2020. SMC arrangerar under denna period körningar på Gelleråsen, Kinnekulle och Arlanda Test Track,  SMC Skåne arrangerar storbanekurser och SMC Sport-dagar på Ring Knutstorp. SMC Väst arrangerar storbanekurser och SMC Sport-dagar på Kinnekulle och Rudskogen, Norge .

Återbetalning av deltagaravgifter för Storbanekörningar
Deltagare på samtliga SMC School storbanekurser och SMC Sport-dagar under perioden april-27 juli kommer att kontaktas av kansliet angående återbetalning av avgiften inom fyra veckor. SMC har valt att återbetala kursavgifterna till deltagarna. Detta innebär en stor ekonomisk förlust för SMC.  SMC kommer att erbjuda deltagarna att stötta distriktens underskott om man väljer detta.

Övriga kurser, till exempel Avrostningar, KNIX, Grus med mera
Övriga kurser som arrangeras av SMCs distrikt är avrostningar, grus- och knixkurser. Varje arrangör avgör om en aktivitet ska genomföras, skjutas upp eller ställas in samt om eventuella deltagaravgifter ska återbetalas.  Distrikten gör en riskbedömning utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer och smittspridningen i länet.  Folkhälsomyndigheten säger fortfarande att idrott och träningsaktiviteter kan fortsätta men att man bör vidta försiktighetsåtgärder för att minska smittspridning. Träning utomhus är att föredra.

Vid distriktens kurser handlar det oftast om kortare avstånd från hemmet till kursen för deltagare och instruktörer. På Knix-, grus- och avrostningskurser varierar deltagarantalet men är i många fall färre än 50 deltagare, resurser och instruktörer.

Då distrikt väljer att genomföra kurserna gör de först en riskbedömning enligt Folkhälsomyndigheten.  

Några av dessa rekommendationer är:

-  Krav på förhandsbokning kan bli nödvändigt för att inte riskera att få fler än 50 personer totalt på området

- Skicka information i förväg till deltagarna- be sjuka människor/människor med sjuka familjemedlemmar att stanna hemma

- Uppmana personer i riskgruppen och de som fyllt 70 år att stanna hemma

- Säkerställ att det inte kommer mer än 50 deltagare totalt, inklusive instruktörer, resurser, kökspersonal och medföljande.

- Prioritera deltagare i närområdet för att korta ner resvägar och stopp på vägen till och från kursen

- Håll all kursverksamhet utomhus och se till att avstånd hålls mellan deltagare

- Säkerställ att hygienförhållandena är goda under hela kursen, särskilt viktigt på toaletterna.

- Minska ner på matservering, uppmana deltagarna att ta med egen matsäck, termos och fika.

 

Övriga arrangemang inom SMCs distrikt och SMCs klubbar, till exempel korteger, MC-Träffar och rallyn
Principen om att undvika alla former av icke-nödvändiga resor och begränsa alla sammankomster till max 50 personer gäller alla slags aktiviteter inom distrikt och klubbar, oavsett om det är en allmän sammankomst/ offentlig tillställning där ni sökt tillstånd eller inte. Det går bra att rådföra sig med sin lokala polis. Ett antal olika arrangemang under april-maj har redan ställts in och det blir sannolikt många fler. Följ utvecklingen i SMC appen eller kontakta arrangören.  

SMC Travel
Resan Ostkanten som skulle genomförts i Sverige 30 april-3 maj har ställts in. Deltagarna har informerats och resan återbetalas i enlighet med paketreselagen. Inget är ännu beslutat rörande resorna till Norge under juni.

Till sist
En sak är säker och det är att vi inte vet vad som händer imorgon. Ingen har en aning om hur detta kommer att utvecklas under de närmaste månaderna. Det är viktigt att följa utvecklingen och att följa rekommendationer från myndigheterna. Tänk på att alla vill vara friska och tillsammans kan vi stoppa smittan från att spridas, så vi så snabbt som möjligt kan få tillbaka vårt vanliga MC liv igen.

Länkar:

Folkhälsomyndigheten Allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta

Folkhälsomyndigheten om Idrott 50 personer

Folkhälsomyndigheten om evenemang 50 personer

Polisen: 50 personer ordningslagen